By

Merijn Henfling
Voedselpark Amsterdam staat regelmatig in de media. Hier vind je de belangrijkste artikelen.
Read More
In Voedselpark Amsterdam worden we met z’n allen eigenaar: de grond komt niet in beheer van een vastgoedeigenaar, maar in handen van de gemeenschap. Dit wordt ook wel een common genoemd. Maar wat zijn commons eigenlijk? En waarom kiest Voedselpark voor dit model?
Read More
Voedselpark Amsterdam werkt sinds kort samen met BIOTraCes, een Europese onderzoeksgroep die als doel heeft de biodiversiteit in Europa te bevorderen via een theorie van transformatieve verandering.
Read More
Een gigantische opkomst bij onze rondleiding van zondag 26 februari door de Lutkemeer. Een van de belangstellenden schreef een kort verslag van zijn bezoek aan de polder.
Read More
Er zijn kamervragen gesteld over Voedselpark Amsterdam en de situatie in de Lutkemeer. Een nieuwe mijlpaal. 🎉
Read More
Vijf studenten van de VU brachten eind januari een bezoek aan de Lutkemeerpolder om meer te leren over Voedselpark Amsterdam. Hieronder hun verslag.
Read More
Donderdag 12 januari is in het Waterschap een motie aangenomen ter bescherming van de Lutkemeerpolder, pro waterrijke omgeving, tegen bebouwing. En voor toekomstige generaties.
Read More
Tot uiterlijk 24 januari ligt de 1e Partiële Herziening Bestemmingsplan Lutkemeerpolder ter inzage en kan iedereen een zienswijze indienen.
Read More
Voedselpark Amsterdam heeft niet stilgezeten in 2022. Onze belangrijkste activiteiten en resultaten.
Read More
1 2