Voedselpark op de landelijke agenda: PvdD stelt Kamervragen

Voedselpark op de landelijke agenda: PvdD stelt Kamervragen

Er zijn Kamervragen gesteld over Voedselpark Amsterdam en de situatie in de Lutkemeer. De kwestie krijgt hiermee voor het eerst landelijke politieke aandacht. Een nieuwe mijlpaal. ๐ŸŽ‰

Ook landelijk hebben Lutkemeerpolder en Voedselpark nu de aandacht. Tweede Kamerlid Eva van Esch (Partij voor de Dieren) bezocht onlangs de Lutkemeerpolder voor een rondleiding. Naar aanleiding van het bezoek heeft ze de kwestie aangekaart middels Kamervragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.ย 

Op 27 maart komt de Lutkemeer aan de orde in een debat van de commisie Infrastructuur en Waterstaat over bodem en sturend water. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) laat ook onderzoek doen op basis van een brief die Voedselpark Amsterdam heeft gestuurd.

Kamerlid Van Esch heeft in totaal dertien vragen, waaronder de volgende:

  • Deelt u de observatie dat er voor de ontwikkeling van de polder gekozen gaat worden voor vooral heel veel distributiedozen (of soortgelijk industrieterrein) en een heel klein beetje (stads)landbouw?
  • Deelt u de mening dat โ€“ als bodem sturend is โ€“ het verstandig zou zijn de grond in zijn geheel te behouden als, of om te vormen tot, (biologische) landbouwgrond? Zo nee, waarom niet?
  • Deelt u de mening dat โ€“ als water sturend is โ€“ bouwen in zoโ€™n diepe polder onverstandig is? Zo nee, waarom niet?
  • Kent u de oproep van het College voor Rijksadviseurs om een rem te plaatsen op de snelle groei in distributiecentra?
  • Hoe is omgegaan met de aangenomen motie Van Esch c.s. die de regering verzocht โ€˜meer landelijke regie uit te voeren om verdozing tegen te gaanโ€™?
  • Hoe is omgegaan met de aangenomen motie Bontenbal c.s. die de regering verzocht provincies en gemeenten โ€˜op te roepen restrictief om te gaan met verzoeken tot de bouw van nieuwe distributiecentra op ongewenste plekkenโ€™? Is er contact geweest met het stadsbestuur van Amsterdam over de situatie op de Lutkemeerpolder? Zo ja, wat is hier uit gekomen? Zo nee, waarom niet?
  • Deelt u de mening dat โ€“ uitgaande van water en bodem sturend โ€“ de Lutkemeerpolder een onverstandige plek is om distributiedozen (of soortgelijke industrie) te ontwikkelen?
  • Deelt u de mening dat โ€“ uitgaande van water en bodem sturend โ€“ de Lutkemeerpolder een prachtige plek is om kleinschalige biologische (stads)landbouw te ontwikkelen en behouden?
  • Bent u bereid om samen met de gemeente Amsterdam en de lokale initiatieven (die oog hebben voor biodiversiteit, (natuur)educatie, participatie en voedselproductie) te werken aan de ontwikkeling van Voedselpark Amsterdam? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Download alle Kamervragen hier. Over drie tot zes weken wordt antwoord verwacht.

Leave a Reply