Waarom we nu samen grond moeten kopen?

Dit is onze kans om een groen stuk Amsterdam te behouden voor de toekomstige generaties. Om er een plek van te maken waar stadsboeren ons eten verbouwen op de meest vruchtbare grond van Amsterdam. Een plek waar iedereen kan recreëren en leren. Waar kennis opgedaan en uitgewisseld wordt over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit. En waar we werken aan een echt groene, duurzame economie.

Gemeente Amsterdam wil van de Lutkemeerpolder een distributieterrein maken. Wij gaan voor Voedselpark Amsterdam. Samen kopen we het land voor alle toekomstige generaties!

Groot nieuws!

Burgercoöperatie Land van Ons, voegt zich bij Voedselpark Amsterdam! Ook zij streven naar een herstel van het landschap en biodiversiteit door samen met de deelnemers land te kopen. We bundelen nu onze krachten en vragen de Gemeenteraad om deze groene kans te grijpen en de huidige bestemming bedrijventerrein om te zetten naar landbouwgrond. Daarbij is Land van Ons bereid te investeren in de aankoop. “Zeg maar wat het moet kosten, dan gaan we in gesprek”, aldus voorzitter Franke Remerie. Geld mag niet de belemmerende factor zijn bij zulke waardevolle grond.

Maar daarmee zijn we er niet! Als Voedselpark Amsterdam moeten we duidelijk maken dat er een groot draagvlak is. Daarom blijft de crowdfundingsactie lopen en willen we echt het miljoen halen. Het lijkt bijna onmogelijk, maar als 10.000 mensen 100 euro geven, hebben we voor altijd een voedselpark voor onszelf, onze kinderen en alle komende generaties. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de kans dat het lukt. Help jij mee?

Onze ambassadeurs

 • Klimaatverandering dwingt ons om op nieuwe manieren naar de stad te kijken: met oog voor de niet-mens en met veel meer lokale productie. De Lutkemeerpolder biedt een unieke kans om de groene en democratische ambities van Amsterdam waar te maken. Gemeente, bedrijven, creatieve industrie en burgers moeten dat samen doen.

  Marleen Stikker
  internetpionier en directeur van 'future lab' Waag
 • De voedselproductie van de toekomst is lokaal en Amsterdam kan daar een pioniersrol in vervullen. Daarnaast is méér natuur en méér biodiversiteit van groot belang voor een gezonde leefomgeving, voor mens, dier en planeet. Daarom is het ontzettend belangrijk dat Voedselpark Amsterdam er gaat komen.

  Tom van de Beek
  Tom van de Beek
  Oprichter The Pollinators
 • The Lutkemeerpolder has been under organic agricultural production for a long time. It is one of the few remaining green spaces of this kind remaining in Amsterdam. Soil is alive with life. Digging up and burying soil is similar to cutting down an old-growth forest. 

  The Voedselpark Project will preserve this Dutch treasure, while also enabling the ground to continue its productive activities supplying food for Amsterdammers.
  Kate Brown
  Professor in the History of Science at MIT
 • Het is essentieel om de relatie te begrijpen tussen leven onder onder de grond en boven de grond. In een schep gezonde grond wonen meer micro-organismen dan bewoners van Amsterdam. Het leven onder de grond en onze dagelijkse voeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is belangrijk dat wij actief aanzetten om hier bij stil te staan.

  Joost de Vos
  Executive chef Hotelschool The Hague
 • Het is nog niet te laat. Put your money where your mouth is!

  Irene Hemelaar
  Lid Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, trainer en creatief ondernemer
 • Een prachtige voedsellandschap in de stadsrand met betekenis voor agrarisch ondernemers, consumenten en biodiversiteit. Minder productie voor de wereldmarkt, meer natuur-inclusief geproduceerd voedsel van dichtbij. Natuurmonumenten bevordert dit ook met de partners van ‘Rotterdam de Boer’ op. Ik nodig iedereen van harte uit een steentje aan bij te dragen aan dit Amsterdams initiatief.

  Jan Bos
  Programmamanager landbouw&natuur, Natuurmonumenten
 • De transitie naar een duurzame toekomst wordt in de Lutkemeerpolder gemaakt of gebroken: nu is het tijd te kiezen voor mens en natuur boven bedrijven en groei.

  Derk Loorbach
  Hoogleraar socio-economische transitie, directeur Drift
 • Amsterdam heeft genoeg bedrijventerreinen die beter en slimmer ingericht kunnen worden. Wij hebben de plicht om voor komende generaties te zorgen en een gezonde en leefbare stad te bouwen. Het voedselpark is een belangrijke en bijzondere ontwikkeling van (natuur) waardecreatie door en voor bewoners.

  Enver Loke
  Medeoprichter Chocolatemakers
 • Door de komst van een voedselbos brengen we groen en voedsel weer terug naar de stad. Want zo dicht als voedsel bij ons dagelijks leven staat, zo ver zijn we van de oorsprong ervan verwijderd geraakt. Zeker in een stedelijk gebied als Amsterdam. Het aantal m2 groen per inwoner neemt ook nog steeds af. En dat terwijl groen zowel op sociaal als duurzaam vlak zoveel positieve impact heeft. De combinatie van groen en voedsel resulterend in een voedselbos is dan ook de kans om hier samen verandering in te brengen

  Annick Mantoua
  Directeur van De Gezonde Stad / aanjager Van Amsterdamse Bodem
 • Voedselpark Lutkemeerpolder geeft vorm aan een nieuwe noodzakelijkheid. Aan een transformatie in het denken over het landschap, die begint bij de bodem en het natuurlijk kapitaal. Dat staat centraal in de omslag in denken hoe we leven en waarin plaats is voor alle organismen, inclusief de mens. Die aanvangt met het zorgdragen voor de aarde en zich daarna pas afvraagt welke functies daar bij passen. Van de bodem-up dus.

  Rob Roggema
  Professor Landscape-driven Design / Minister van de Toekomst / Natuurrijk Nederland
 • De Lutkemeerpolder kan Amsterdammers verbinden met de herkomst van hun voedsel waardoor ze zich bewuster worden van het belang van een gezonde bodem, gezonde planten en voedsel en uiteindelijk ook meer gezonde Amsterdammers.

  Jacob (Jaap) Seidell
  Lid raad van bestuur Sarphati Amsterdam / hoogleraar voeding en gezondheid VU
 • Het mag dan heel mooi zijn dat er zo’n stad als Amsterdam is, maar het mooiste is toch als Amsterdammers kunnen genieten van de groenten en fruittuinen van de Lutkemeerpolder!

  Voedselpark Lutkemeerpolder doet wat heel Amsterdam moet doen: gezonde voeding dichtbij mensen brengen.

  Michiel Korthals
  Professor Filosofie, University of Gastronomic Sciences, Italie
 • Het is noodzakelijk dat we kiezen voor een duurzame economie, het aanleggen van een bedrijventerrein dat de oude economie faciliteert op biologische klei hoort daar niet bij. Het Voedselpark is een plan voor bedrijvigheid in de nieuwe economie: goed voor biodiversiteit, lokaal, echt duurzaam.

  Suzanne van Straaten
  Mede-oprichter Sprinklr
 • Diversified landscapes and production systems such as Voedselpark Amsterdam, are able to provide an array of ecosystem services, including food provision, thanks in particular to the biodiversity they host.

  Prof. Dr. Pablo Tittonell
  Professor of Agroecology -WWF Chair Resilient Landscapes for Nature and People, Groningen University
 • Een broedplaats en etalage voor duurzame voedselproducenten. Een werkplaats en winkel voor bewuste voedselconsumenten. Een plek waar stad en land samen komen. Voedselpark Amsterdam.

  Prof. dr. J. (John) Grin
  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen / Transnational Configurations, Conflict and Governance
 • Een voor de hand liggende kans om werk te maken van de groene en sociale stad waarnaar steeds meer burgers verlangen!

  Prof. dr. ir. L. (Luca) Bertolini
  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen / Urban Planning
 • Voedselpark Amsterdam laat zien dat lokaal of regionaal voedselbeleid niet iets van de overheid hoeft te zijn. Geef bewoners en ondernemers de ruimte om samen te werken aan een groene, gezonde en duurzame stad.Dit plan is een cadeautje dat de stad alleen nog maar uit hoeft te pakken.

  Sebastiaan Aalst
  Foodcabinet
 • Voedselpark Amsterdam wordt een icoon van een gezonder, duurzamer en rechtvaardiger voedselsysteem.

  Arnold van der Valk
  Emeritus hoogleraar landgebruiksplanning van Wageningen
 • Het Lutkemeer is de perfecte plek voor het Amsterdamse Voedselpark. Daar kunnen we laten zien waar het Leven echt om draait, en hoe wij onderdeel van de Natuur zijn.

  Henkjan Laats, PhD
  Conflict Transformation and Food, Soil & Water Management, Director Cross Cultural Bridges
 • Het is ontzettend belangrijk om te weten waar je eten vandaan komt. Door Lutkemeer te regeneren zal er meer voeding lokaal beschikbaar komen en bodem worden hersteld.
  Door samen te gaan werken met Moeder Aarde zal de biodiversiteit weer terug komen. De natuur is wijs, wij hoeven alleen maar te luisteren. Let’s regenerate into Earth’s own cuisine.

  Jonathan Karpathios
  The Farm Kitchen
 • De Lutkemeerpolder te transformeren naar Voedselpark Amsterdam is een goed idee. De
  regeneratie en behoud van natuur vraagt om investeren. Kennis van biodiversiteit kan op deze plek
  worden opgedaan dicht bij huis door iedereen.

  Tineke Lambooy
  Hoogleraar Ondernemingsrecht Nyenrode, commissaris ASN Impact Investors, Rights of Nature Consultant
 • Wie fietst door de Lutkemeerpolder, voelt het meteen: de toekomst ligt in
  het groen. De toekomst van ons landschap, van onze economie,  van ons
  voedsel en onze gezondheid.  Die toekomst dartelt liefdevol over het
  weiland, rolt blij door het bodemleven, speelt lachend met de insecten
  en danst met de mensen die verbonden zijn met de grond. Laten we het
  land omarmen, lokaal voedsel produceren en de kringlopen sluiten.
  Rosalie Smit
  Voorzitter Raad van Toezicht Bee Foundation en eigenaar buro TP Trias Publica
 • In onze bakkerij werken we zo veel mogelijk met producten uit de buurt. Het is zo belangrijk te weten hoe je ingrediënten worden verbouwd en de nauwe samenwerking met boeren biedt veel mogelijkheden. In de Lutkemeerpolder kan veel meer voedsel voor Amsterdammers worden geproduceerd, op een plek die voor iedereen zichtbaar is.

  Eline Ex
  Oprichter en eigenaar Broodbakkerij Ex
 • Vruchtbare landbouwgrond met waardevolle landschappen zijn steeds vaker slachtoffer van stedelijke groei, energieparken en wildgroei van distributiecentra. De Lutkemeerpolder is een gouden kans voor Amsterdam om een grens te trekken. Met Voedselpark Amsterdam kan ze het voorbeeld van steden als Barcelona en Milaan volgen en waardevolle gronden voor gezonde en agroecologische landbouw behouden en verbinden aan de stad.
  Henk Renting
  Docent-onderzoeker Stedelijke Voedselsystemen / Aeres Hogeschool Almere
 • Ruim honderd jaar geleden boerde mijn overgrootvader op boerderij Nooitgedacht in de Lutkemeerpolder. Nu is het mijn missie om de veelvoudige meerwaarde van gezonde en natuurlijke voeding onder de aandacht te brengen. De duurzame boer heeft een essentiële rol in het gezond maken en houden van de aarde en is dus de ‘dokter van de toekomst’. Bio-regio’s zoals Voedselpark Amsterdam, waar een geïntegreerde aanpak van landbouw, natuur, voedsel en gezondheid wordt gerealiseerd, zijn hard nodig.

  Martien Lankester
  Arts/sociaal geneeskundige n.p., biologisch boer, directeur Avalon, ambassadeur IFOAM Organics International
 • De transformatie van Lutkemeerpolder is een schoon voorbeeld van bewust en zeer verantwoord bewonersinitiatief. Het verdient alle aandacht en steun en kan als inspiratie dienen voor de duurzaamheidsbeweging in Nederland en Europa. Wat mij betreft hoort de overheid niets anders te doen dan dit plan te omarmen.

  Firoez Azarhoosh
  Coördinator Samen Vooruit Oost
 • De voedselstrategie van de Gemeente Amsterdam onderschrijft zowel de wens als het belang om de komende 10 jaar meer dan 25% voedsel van regionale afkomst te laten zijn. De Lutkemeer Polder is een van de weinig overgebleven gebieden in de stad die door haar bodemkwaliteit en ligging een belangrijke schakel in het regionale voedselsysteem kan vormen om gezonde en duurzame voeding voor alle Amsterdammers toegankelijk te maken.

  Kees-Willem Rademakers
  Specialist in duurzame logistiek, stadslogistiek, agri-foodlogistiek en horecadistributie
 • Voedselpark Amsterdam is wat je ook wel een ‘vuurtorenproject’ kan noemen: het leidt de weg in donkere tijden en toont ons wat mogelijk is als we het gangbare durven loslaten. Laten we het omarmen.

  Ruben Jacobs
  Schrijver, socioloog en docent aan Hogeschool voor de Kunsten (Utrecht)
 • De Lutkemeerpolder zou een prachtige kans zijn om samen met korte keten spelers als Boeren voor Buren te werken aan verkorting van voedselketens en de beschikbaarheid van betaalbaar gezond, onbewerkt voedsel.

  Barbara Baarsma
  hoogleraar UvA, CEO Rabo Carbo Bank, auteur van Nederland voedselparadijs – kansen voor korte ketens.

Draag bij en word onderdeel van dit prachtige plan!

Je betaalt alleen als het Voedselpark ook écht doorgaat.

Dit is de situatie

De Lutkemeerpolder waar Voedselpark Amsterdam moet komen, staat nu niet te koop. De grond is eigendom van de gemeente Amsterdam in een ingewikkelde BV constructie. Hoe dan ook, de gemeente kàn beslissen om de huidige koers te wijzigen. Er is een schrijven naar de gemeente gegaan: omarm deze mooie kans en laten we in gesprek gaan hoe we dit mogelijk kunnen maken.

Voor alle vragen over deze campagne, de donaties of de plannen verwijzen we je naar de vragen-pagina

Op weg naar € 1.000.000,-

Al 450.457 opgehaald door 4.452 donateurs!

Ja, ik doe mee!

Ik doneer nu

Ik doneer nu

Mijn donatie wordt uiterlijk 31 december 2022 teruggestort indien het plan NIET doorgaat.

Ik zeg toe

Mijn donatie wordt uiterlijk 31 december 2022 afgeschreven indien het plan WEL doorgaat.  Let op! Bij ‘bedrag’ alleen hele getallen invoeren.

  Samen kopen we de Lutkemeerpolder en realiseren we Voedselpark Amsterdam.

  We willen de gemeente overtuigen dat er voldoende mensen zijn die willen meefinancieren voor dit mooie plan. Dat kan op twee manieren:

  1. door nu een donatie te doen -> je donatie wordt uiterlijk 31 december 2022 teruggestort mocht het plan niet slagen

  2. door een toezegging vast te leggen -> je toezegging wordt uiterlijk 31 december 2022 geïncasseerd bij realisatie van het plan

  Meld je aan voor de nieuwsbrief!