Voedselpark Amsterdam start een nieuwe campagne: ‘Geef de bodem jouw stem’. We roepen Amsterdammers op zich uit te spreken en een ode aan de bodem te brengen.

Plan Voedselpark Amsterdam

Aan de westrand van Amsterdam ligt een unieke kans: de Lutkemeerpolder.
Nu nog bestemd als bedrijventerrein, maar voor de stad en wijde omgeving
heeft dit gebied een veel grotere, nog sterk onderschatte sociale en
ecologische waarde. Die waarde maken we zichtbaar in het Bodemplan Lutkemeer.

Waarom is Voedselpark Amsterdam nodig?

Dit is onze kans om een groen stuk Amsterdam te behouden voor de toekomstige generaties. Om er een plek van te maken waar stadsboeren ons eten verbouwen op de meest vruchtbare grond van Amsterdam. Een plek waar iedereen kan recreëren en leren. Waar kennis opgedaan en uitgewisseld wordt over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit. En waar we werken aan een echt groene, duurzame economie.

Gemeente Amsterdam wil van de Lutkemeerpolder een distributieterrein maken. Wij gaan voor Voedselpark Amsterdam. Samen behouden we vruchtbare grond voor alle toekomstige generaties.