-- deze site is nog onder constructie, vanaf 24 januari zijn we helemaal online!

Wat is Voedselpark Amsterdam

Stel je voor. Een flinke lap landbouwgrond aan de rand van Amsterdam, waar voedsel wordt verbouwd voor alle stadsbewoners. Rechtstreeks van de akkers op jouw bord, door ze zelf te oogsten en plukken. Of via winkels, scholen, ziekenhuizen en restaurants uit de stad. Niet alleen een lokaal en duurzaam distributiesysteem, maar ook een plek om tot rust te komen. Om te leren over voedselproductie en te wandelen met de frisse wind door je haren. Dat is Voedselpark Amsterdam

 

En het kan. Want tussen Osdorp en Schiphol ligt de Lutkemeerpolder, het laatste stuk vruchtbare landbouwgrond van Amsterdam. Deze zeeklei-grond wordt al jarenlang biologisch verzorgd. Een perfecte plek voor Voedselpark Amsterdam, dus.

Wat is het probleem

De Gemeente Amsterdam, herself. Er ligt namelijk een plan om een distributiecentrum te bouwen. En dat mag (niet van ons), want de gemeente heeft zo’n 20 jaar geleden toestemming gegeven voor een bedrijventerrein. Bye biodiversiteit, lokaal voedsel en recreatie. Hello betonblokken en uitlaatgassen. 

Het is 2022. We zitten midden in een klimaatcrisis en de gevolgen daarvan denderen op ons af. Een distributiecentrum op de laatste vruchtbare grond van Amsterdam kan écht niet. Daarom moeten we nu handelen. Een voorbeeld zijn. Juist in Amsterdam. 

Wat gaan we daar aan doen?

We gaan de grond kopen!  Dit is onze kans om een groen stuk Amsterdam te behouden voor de toekomstige generaties. Om er een plek van te maken waar stadsboeren ons eten verbouwen op de meest vruchtbare grond van Amsterdam. Een plek waar iedereen kan recreëren en leren. Waar kennis opgedaan en uitgewisseld wordt over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit. En waar we werken aan een echt groene, duurzame economie.

 

Samen kopen we het land voor alle toekomstige generaties!

Wie we zijn

Wij zijn een groeiende groep personen en organisaties die graag een omslag in denken en handelen ziet. Die stad en platteland willen verbinden, die stimuleren van gezond lokaal voedsel zien als belangrijk op vele vlakken. Van belang voor klimaat, wateropvang, betrekken van de jeugd bij voedsel, verbinding van culturen tot de hoognodige  stimulans voor de biodiversiteit. Ruim 8000 mensen tekenden de oproep de Lutkemeer opnieuw te bestemmen tot  landbouwgrond. Met dit plan willen we laten zien hoe dat kan en welke enorme waarde dat voor de stad en onze toekomst heeft.

 

Het kernteam bestaat uit mensen van: Stichting Grond van Bestaan, Voedsel Anders, Foodcouncil MRA en Behoud Lutkemeer.

Wat kun jij doen

Op 24 januari 2022 gaat onze Voedselpark Amsterdam-campagne live. Jij kan ons helpen het verhaal te delen.

Mail info@voedselparkamsterdam.nl voor een perskit en meer informatie.