Wie zijn wij?

De mensen en organisaties achter Voedselpark

Voedselpark Amsterdam is de ambitie van een groeiende groep personen en organisaties die graag een omslag in denken en handelen ziet. Die stad en platteland willen verbinden. Die het klimaat en daarmee het welzijn van alles en iedereen op deze planeet, voorop willen stellen. Ruim achtduizend mensen tekenden de oproep de Lutkemeer opnieuw te bestemmen tot landbouwgrond.

Onderstaande organisaties zijn de initiatiefnemers

STICHTING GROND VAN BESTAAN

Innoveert op het gebied van grondeigendom door samen met lokale gemeenschappen te komen lokale Community Land Trusts. Grond van Bestaan neemt gronden voor de eeuwigheid duurzaam in beheer namens gemeenschappen en zal nooit meer tot verkoop overgaan.
(Stichting Grond van Bestaan beheert de rekening waar de donaties op binnenkomen)

VOEDSEL ANDERS

Is een netwerk, gestart om de beweging te versterken van mensen in Nederland en Vlaanderen die een ander systeem van voedsel en landbouw willen.

FOOD COUNCIL MRA

Wil dat duurzame en gezonde voeding voor iedereen beschikbaar is. Het biedt een ontmoetingsplek voor burgerinitiatieven, ondernemers en overheden.

BEHOUD LUTKEMEER

Is een platform dat zich inzet voor behoud van de Lutkemeerpolder als groene vruchtbare polder voor de stad Amsterdam.

TOEKOMSTBOEREN

Brengt duurzame en maatschappelijk verantwoorde landbouw en voedselproductie dichterbij en behartigt de belangen van agro-ecologische (startende) boeren.

SLOW FOOD AMSTERDAM

Is een wereldwijde voedselbeweging  voor een good, clean en fair voedselsysteem. Slow food brengt mensen uit de hele voedselketen samen: boeren, tuinders, chefs, vissers, wetenschappers, ondernemers en consumenten.

Onderstaande organisaties steunen Voedselpark Amsterdam

Bioflower
Sprinkler
Yogaschool Noord
Schuur communicatiezaken
Psychologenpraktijk NERF
Martha Roegholt vioollessen
Stichting wind in de rug
Blyde BV
Bakkerij Ex
How to Research Trends
Urgenda
Natuurmonumenten
Milieudefensie
Foodcabinet
Bloei en Groei
DRIFT
Pollinators
WAAG
Drawdown Europe
Climate Cleanup
XR
Herenboeren
CSA Netwek
United Economy
Aseed
Stichting Nutstuinen Lutkemeer
Stichting Eigenwijks
De overlanden blijven
Stichting Emje

Stichting afk schermer fonds
Patagonia
LUSH
IVN
Regeneratie Coöperatie
Pakhuis de Zwijger
Stadsboerderij Osdorp
Voedselbank Amsterdam
De Boterbloem
Land van Ons
Food Coop Osdorp
Ondernemers van NU
Vokomokum
De Ceuvel
De Gezonde Stad
Common Inn
Grond van Bestaan
MOMA
Kapitaloceen
Bodemzicht
Commons Network
De Groene Griffioen
Vers aan de Vecht
Grondverbond
VoedselAnders
Lenteland
Platform Natuurlijke Veehouderij
RUAF
Slow Food Nederland

Solidagro
Stichting Ecologische Landbouwprojecten Ghana
Stichting Voedselbosbouw Nederland
Streekeigen Producten Nederland
Velt
Vereniging voor Warmonderhof
Wemos
Werelddelen
Wervel
Willem&Drees
Aardpeer
Atlantis Handelshuis
Action Aid Nederland
Boerengroep
Bioforum
Boeren en Buren
Boerenverstand
Bond Beter Leefmilieu
Bos+
Both ENDS
Broederlijk Delen
Compassion in World Farming Nederland
CSA Netwerk Vlaanderen
Cultivate!
De Nieuwe Graanschuur

De Schaal van Kampen
Down2Earth
Dutch Farm Experience
Duurzaamheidsdialoog
FIAN Nederland
Food Quake
Gouden Pompoen
Stichting Grondbeheer
Help Humus
Herenboeren NL
HIVOS
ICCO
Jaarhof De Broederie
Korenmaat biowebwinkel
Transnational Institute
Landgenoten
Landgoed & Proeftuin Roggebotstaete
Louis Bolk Instituut
Metaal Kathedraal
Milieudefensie
Natural Livestock Farming
Netwerk Natuurinclusieve Landbouw
Netwerk Vitale Landbouw en Voeding
NME Mundial
Omslag
OtherWise
Oxfam Novib
Platform Aarde, Boer, Consument

Platform Duurzame Solidaire Economie
Stichting Steunpunt Drechtstadsboer
Supermacht
The Hunger Project
Toekomstboeren
De Tolhuis Tuin
Warming Up Festival 
Alies Natuurlijk
FoodCouncil MRA
HetVerhaalGaat
Woeste Westen
MidWest020
Caring Farmers
Rotterdam de Boer Op
Eetbaar Rotterdam
AndThePeople
Perspectief Praktijk voor psychische gezondheid
Natuurlijk vastgoed advies

Klussenbedrijf Stark
Hoveniersbedrijf de Roos
Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Voedselkollektief Amersfoort
Voedselteams

Bioflower
Sprinkler
Yogaschool Noord
Schuur communicatiezaken
Psychologenpraktijk NERF
Martha Roegholt vioollessen
Stichting wind in de rug
Blyde BV
Bakkerij Ex
How to Research Trends
Urgenda
Natuurmonumenten
Milieudefensie
Foodcabinet
Bloei en Groei
DRIFT
Pollinators
WAAG
Drawdown Europe
Climate Cleanup
XR
Herenboeren
CSA Netwek
United Economy
Aseed
Stichting Nutstuinen Lutkemeer
Stichting Eigenwijks
De overlanden blijven
Stichting Emje
Stichting afk schermer fonds
Patagonia
LUSH
IVN
Regeneratie Coöperatie
Pakhuis de Zwijger
Stadsboerderij Osdorp
Voedselbank Amsterdam
De Boterbloem
Land van Ons
Food Coop Osdorp
Ondernemers van NU
Vokomokum
De Ceuvel
De Gezonde Stad
Common Inn
Grond van Bestaan
MOMA
Kapitaloceen
Bodemzicht
Commons Network
De Groene Griffioen
Vers aan de Vecht
Grondverbond
VoedselAnders
Lenteland
Platform Natuurlijke Veehouderij
RUAF
Slow Food Nederland
Solidagro
Stichting Ecologische Landbouwprojecten Ghana
Stichting Voedselbosbouw Nederland
Streekeigen Producten Nederland
Velt
Vereniging voor Warmonderhof
Wemos
Werelddelen
Wervel
Willem&Drees
Aardpeer
Atlantis Handelshuis
Action Aid Nederland
Boerengroep
Bioforum
Boeren en Buren
Boerenverstand
Bond Beter Leefmilieu
Bos+
Both ENDS
Broederlijk Delen
Compassion in World Farming Nederland
CSA Netwerk Vlaanderen
Cultivate!
De Nieuwe Graanschuur
De Schaal van Kampen
Down2Earth
Dutch Farm Experience
Duurzaamheidsdialoog
FIAN Nederland
Food Quake
Gouden Pompoen
Stichting Grondbeheer
Help Humus
Herenboeren NL
HIVOS
ICCO
Jaarhof De Broederie
Korenmaat biowebwinkel
Transnational Institute
Landgenoten
Landgoed & Proeftuin Roggebotstaete
Louis Bolk Instituut
Metaal Kathedraal
Milieudefensie
Natural Livestock Farming
Netwerk Natuurinclusieve Landbouw
Netwerk Vitale Landbouw en Voeding
NME Mundial
Omslag
OtherWise
Oxfam Novib
Platform Aarde, Boer, Consument
Platform Duurzame Solidaire Economie
Stichting Steunpunt Drechtstadsboer
Supermacht
The Hunger Project
Toekomstboeren
De Tolhuis Tuin
Warming Up Festival 
Alies Natuurlijk
FoodCouncil MRA
HetVerhaalGaat
Woeste Westen
MidWest020
Caring Farmers
Rotterdam de Boer Op
Eetbaar Rotterdam
AndThePeople
Perspectief Praktijk voor psychische gezondheid
Natuurlijk vastgoed advies
Klussenbedrijf Stark
Hoveniersbedrijf de Roos
Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Voedselkollektief Amersfoort
Voedselteams

Ambassadeurs van Voedselpark Amsterdam

Grond is letterlijk de bodem onder ons bestaan. Ook in de Lutkemeer zet Land van Ons zich in voor biologische landbouw en herstel van biodiversiteit en landschap. Laten we de beste landbouwgrond van Amsterdam koesteren!

Fike van der BurghtBestuurslid Burgercoöperatie Land van Ons
Esther Turnhout

Voedselpark Amsterdam gaat over veel meer dan alleen het gebied. Het is een strijd voor een alternatieve samenleving en economie die goed is voor mensen en natuur. Lokale initiatieven die uitgaan van verbinding, zoals Voedselpark Amsterdam, zijn onmisbaar als voorbeeld en aanjager van transformatieve verandering. 

Esther TurnhoutHoogleraar Wetenschap, Technologie en Samenleving aan de Universiteit Twente

Het plan voor een Voedselpark bevordert de groei van verse groenten in onze directe omgeving en biedt daardoor voedselzekerheid. Het is ook een ontmoetingsplek waar mensen toegang hebben tot die lokale groenten.

Egbert TellegenSocioloog & Bewoner Sloten
Marian Stuiver

Het plan van Voedselpark Amsterdam is een vliegwiel op weg naar een groene en gezonde hoofdstad voor al haar inwoners, mensen, planten en dieren. Het geeft hoop en laat krachtig leiderschap van burgers en boeren zien. Het vraagt nu om leiderschap van wetenschap en politiek om de transformatie naar een restoratieve donuteconomie écht mogelijk te maken. Laten we die kans grijpen!

Marian StuiverWetenschapper en Programmaleider Green Cities van Wageningen Environmental Research
Jelle Teertstra ambassadeur Voedselpark

De ‘Grootouders voor het Klimaat’ is een actiegroep die handelt vanuit de vraag: “hoe kan ik een goede voorouder zijn? Laten we onze kleinkinderen een leefbare wereld achter? Voor een groen en leefbaar Amsterdam is Voedselpark een geweldig alternatief voor een overbodig bedrijventerrein. Dit unieke gebied, de Lutkemeer, moet behouden blijven! Dat zou nou echt bijdragen aan onze ambitie!

Jelle TeertstraStichting Grootouders voor het Klimaat

Klimaatverandering dwingt ons om op nieuwe manieren naar de stad te kijken: met oog voor de niet-mens en met veel meer lokale productie. De Lutkemeerpolder biedt een unieke kans om de groene en democratische ambities van Amsterdam waar te maken. Gemeente, bedrijven, creatieve industrie en burgers moeten dat samen doen.

Marleen Stikkerinternetpionier en directeur van 'future lab' Waag
Tom van de Beek

De voedselproductie van de toekomst is lokaal en Amsterdam kan daar een pioniersrol in vervullen. Daarnaast is méér natuur en méér biodiversiteit van groot belang voor een gezonde leefomgeving, voor mens, dier en planeet. Daarom is het ontzettend belangrijk dat Voedselpark Amsterdam er gaat komen.

Tom van de BeekOprichter The Pollinators
De Lutkemeerpolder is vruchtbare grond die bewoners kunnen gebruiken om eigen voedsel te verbouwen, de natuur te eren en te beschermen. Een plek waar kinderen ontdekken dat ze onderdeel zijn van een ecosysteem waar alle schakels belangrijk zijn.
Vele studies tonen aan dat vooral bevoorrechte burgers profiteren van groen en duurzaamheid. Door de Lutkemeerpolder te behouden voor omwonenden, geeft gemeente Amsterdam een signaal af dat duurzaamheid en sociaal wel samen kunnen gaan. En dat ecologische ambities werkelijk voorrang hebben op economisch gewin.
Hanan AbaydiCorporate activist

The Lutkemeerpolder has been under organic agricultural production for a long time. It is one of the few remaining green spaces of this kind remaining in Amsterdam. Soil is alive with life. Digging up and burying soil is similar to cutting down an old-growth forest. 

The Voedselpark Project will preserve this Dutch treasure, while also enabling the ground to continue its productive activities supplying food for Amsterdammers.
Kate BrownProfessor in the History of Science at MIT

Het is essentieel om de relatie te begrijpen tussen leven onder de grond en boven de grond. In een schep gezonde grond wonen meer micro-organismen dan bewoners van Amsterdam. Het leven onder de grond en onze dagelijkse voeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is belangrijk dat wij actief aanzetten om hier bij stil te staan.

Joost de VosExecutive chef Hotelschool The Hague

Het is nog niet te laat. Put your money where your mouth is!

Irene HemelaarLid Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, trainer en creatief ondernemer

Een prachtige voedsellandschap in de stadsrand met betekenis voor agrarisch ondernemers, consumenten en biodiversiteit. Minder productie voor de wereldmarkt, meer natuur-inclusief geproduceerd voedsel van dichtbij. Natuurmonumenten bevordert dit ook met de partners van ‘Rotterdam de Boer’ op. Ik nodig iedereen van harte uit een steentje aan bij te dragen aan dit Amsterdams initiatief.

Jan BosProgrammamanager landbouw&natuur, Natuurmonumenten

De transitie naar een duurzame toekomst wordt in de Lutkemeerpolder gemaakt of gebroken: nu is het tijd te kiezen voor mens en natuur boven bedrijven en groei.

Derk LoorbachHoogleraar socio-economische transitie, directeur Drift

Amsterdam heeft genoeg bedrijventerreinen die beter en slimmer ingericht kunnen worden. Wij hebben de plicht om voor komende generaties te zorgen en een gezonde en leefbare stad te bouwen. Het voedselpark is een belangrijke en bijzondere ontwikkeling van (natuur) waardecreatie door en voor bewoners.

Enver Loke Medeoprichter Chocolatemakers

Door de komst van een voedselbos brengen we groen en voedsel weer terug naar de stad. Want zo dicht als voedsel bij ons dagelijks leven staat, zo ver zijn we van de oorsprong ervan verwijderd geraakt. Zeker in een stedelijk gebied als Amsterdam. Het aantal m2 groen per inwoner neemt ook nog steeds af. En dat terwijl groen zowel op sociaal als duurzaam vlak zoveel positieve impact heeft. De combinatie van groen en voedsel resulterend in een voedselbos is dan ook de kans om hier samen verandering in te brengen

Annick Mantoua Directeur van De Gezonde Stad / aanjager Van Amsterdamse Bodem

Voedselpark Lutkemeerpolder geeft vorm aan een nieuwe noodzakelijkheid. Aan een transformatie in het denken over het landschap, die begint bij de bodem en het natuurlijk kapitaal. Dat staat centraal in de omslag in denken hoe we leven en waarin plaats is voor alle organismen, inclusief de mens. Die aanvangt met het zorgdragen voor de aarde en zich daarna pas afvraagt welke functies daar bij passen. Van de bodem-up dus.

Rob RoggemaProfessor Landscape-driven Design / Minister van de Toekomst / Natuurrijk Nederland

De Lutkemeerpolder kan Amsterdammers verbinden met de herkomst van hun voedsel waardoor ze zich bewuster worden van het belang van een gezonde bodem, gezonde planten en voedsel en uiteindelijk ook meer gezonde Amsterdammers.

Jacob (Jaap) Seidell Lid raad van bestuur Sarphati Amsterdam / hoogleraar voeding en gezondheid VU

Het mag dan heel mooi zijn dat er zo’n stad als Amsterdam is, maar het mooiste is toch als Amsterdammers kunnen genieten van de groenten en fruittuinen van de Lutkemeerpolder!

Voedselpark Lutkemeerpolder doet wat heel Amsterdam moet doen: gezonde voeding dichtbij mensen brengen.

Michiel KorthalsProfessor Filosofie, University of Gastronomic Sciences, Italie

Het is noodzakelijk dat we kiezen voor een duurzame economie, het aanleggen van een bedrijventerrein dat de oude economie faciliteert op biologische klei hoort daar niet bij. Het Voedselpark is een plan voor bedrijvigheid in de nieuwe economie: goed voor biodiversiteit, lokaal, echt duurzaam.

Suzanne van StraatenMede-oprichter Sprinklr

Diversified landscapes and production systems such as Voedselpark Amsterdam, are able to provide an array of ecosystem services, including food provision, thanks in particular to the biodiversity they host.

Prof. Dr. Pablo TittonellProfessor of Agroecology -WWF Chair Resilient Landscapes for Nature and People, Groningen University

Een broedplaats en etalage voor duurzame voedselproducenten. Een werkplaats en winkel voor bewuste voedselconsumenten. Een plek waar stad en land samen komen. Voedselpark Amsterdam.

Prof. dr. J. (John) GrinFaculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen / Transnational Configurations, Conflict and Governance

Een voor de hand liggende kans om werk te maken van de groene en sociale stad waarnaar steeds meer burgers verlangen!

Prof. dr. ir. L. (Luca) BertoliniFaculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen / Urban Planning

Voedselpark Amsterdam laat zien dat lokaal of regionaal voedselbeleid niet iets van de overheid hoeft te zijn. Geef bewoners en ondernemers de ruimte om samen te werken aan een groene, gezonde en duurzame stad.Dit plan is een cadeautje dat de stad alleen nog maar uit hoeft te pakken.

Sebastiaan AalstFoodcabinet

Voedselpark Amsterdam wordt een icoon van een gezonder, duurzamer en rechtvaardiger voedselsysteem.

Arnold van der ValkEmeritus hoogleraar landgebruiksplanning van Wageningen

Het Lutkemeer is de perfecte plek voor het Amsterdamse Voedselpark. Daar kunnen we laten zien waar het Leven echt om draait, en hoe wij onderdeel van de Natuur zijn.

Henkjan Laats, PhDConflict Transformation and Food, Soil & Water Management, Director Cross Cultural Bridges

De Lutkemeerpolder te transformeren naar Voedselpark Amsterdam is een goed idee. De
regeneratie en behoud van natuur vraagt om investeren. Kennis van biodiversiteit kan op deze plek
worden opgedaan dicht bij huis door iedereen.

Tineke LambooyHoogleraar Ondernemingsrecht Nyenrode, commissaris ASN Impact Investors, Rights of Nature Consultant

Het is ontzettend belangrijk om te weten waar je eten vandaan komt. Door Lutkemeer te regeneren zal er meer voeding lokaal beschikbaar komen en bodem worden hersteld. Door samen te gaan werken met Moeder Aarde zal de biodiversiteit weer terug komen. De natuur is wijs, wij hoeven alleen maar te luisteren.
Let’s regenerate into Earth’s own cuisine.

Jonathan KarpathiosThe Farm Kitchen
Wie fietst door de Lutkemeerpolder, voelt het meteen: de toekomst ligt in het groen. De toekomst van ons landschap, van onze economie,  van ons voedsel en onze gezondheid.  Die toekomst dartelt liefdevol over het
weiland, rolt blij door het bodemleven, speelt lachend met de insecten en danst met de mensen die verbonden zijn met de grond. Laten we het land omarmen, lokaal voedsel produceren en de kringlopen sluiten.
Rosalie SmitVoorzitter Raad van Toezicht Bee Foundation en eigenaar buro TP Trias Publica

In onze bakkerij werken we zo veel mogelijk met producten uit de buurt. Het is zo belangrijk te weten hoe je ingrediënten worden verbouwd en de nauwe samenwerking met boeren biedt veel mogelijkheden. In de Lutkemeerpolder kan veel meer voedsel voor Amsterdammers worden geproduceerd, op een plek die voor iedereen zichtbaar is.

Eline Ex Oprichter en eigenaar Broodbakkerij Ex
Vruchtbare landbouwgrond met waardevolle landschappen zijn steeds vaker slachtoffer van stedelijke groei, energieparken en wildgroei van distributiecentra. De Lutkemeerpolder is een gouden kans voor Amsterdam om een grens te trekken. Met Voedselpark Amsterdam kan ze het voorbeeld van steden als Barcelona en Milaan volgen en waardevolle gronden voor gezonde en agro-ecologische landbouw behouden en verbinden aan de stad.
Henk RentingDocent-onderzoeker Stedelijke Voedselsystemen / Aeres Hogeschool Almere

De transformatie van Lutkemeerpolder is een schoon voorbeeld van bewust en zeer verantwoord bewonersinitiatief. Het verdient alle aandacht en steun en kan als inspiratie dienen voor de duurzaamheidsbeweging in Nederland en Europa. Wat mij betreft hoort de overheid niets anders te doen dan dit plan te omarmen.

Firoez Azarhoosh Coördinator Samen Vooruit Oost

Ruim honderd jaar geleden boerde mijn overgrootvader op boerderij Nooitgedacht in de Lutkemeerpolder. Nu is het mijn missie om de veelvoudige meerwaarde van gezonde en natuurlijke voeding onder de aandacht te brengen. De duurzame boer heeft een essentiële rol in het gezond maken en houden van de aarde en is dus de ‘dokter van de toekomst’. Voedselpark Amsterdam kan op de grens van stad en platteland een belangrijke rol spelen in een te vormen Bioregio, waar een geïntegreerde aanpak van landbouw, natuur, voedsel en gezondheid wordt gerealiseerd.

Martien LankesterArts/sociaal geneeskundige n.p., biologisch boer, directeur Avalon, ambassadeur IFOAM Organics International

De voedselstrategie van de Gemeente Amsterdam onderschrijft zowel de wens als het belang om de komende 10 jaar meer dan 25% voedsel van regionale afkomst te laten zijn. De Lutkemeer Polder is een van de weinig overgebleven gebieden in de stad die door haar bodemkwaliteit en ligging een belangrijke schakel in het regionale voedselsysteem kan vormen om gezonde en duurzame voeding voor alle Amsterdammers toegankelijk te maken.

Kees-Willem Rademakers Specialist in duurzame logistiek, stadslogistiek, agri-foodlogistiek, en horecadistributie

De Lutkemeerpolder zou een prachtige kans zijn om samen met korte keten spelers als Boeren voor Buren te werken aan verkorting van voedselketens en de beschikbaarheid van betaalbaar gezond, onbewerkt voedsel.

Barbara BaarsmaHoogleraar UvA, CEO Rabo Carbo Bank, auteur van Nederland voedselparadijs – kansen voor korte ketens. "