Over Voedselpark

Voor de gemeenschap, de bodem en biodiversiteit

Wil je het plan lezen? Bekijk hier het Bodemplan Lutkemeer (mei 2023) van Voedselpark Amsterdam.

Onze oproep

Aan de westrand van Amsterdam ligt een unieke kans: de Lutkemeerpolder, 43 hectare. Nu nog bestemd als bedrijventerrein, maar een gebied met grote ecologische waarde, als het ontwikkeld wordt tot agro-ecologisch landschapspark. Voedselpark Amsterdam is een oproep aan de gemeente om deze kans te verzilveren

Onze missie

Wij zijn een groeiende groep personen en organisaties die graag een omslag in denken en handelen ziet. Die stad en platteland willen verbinden. Van belang voor klimaat, wateropvang, betrekken van de jeugd bij voedsel en verbinding van culturen tot de hoognodige stimulans voor de biodiversiteit. Ruim achtduizend mensen tekenden de oproep de Lutkemeer opnieuw te bestemmen tot landbouwgrond.

Met dit plan Voedselpark willen we laten zien hoe dat kan en welke enorme waarde dat voor de stad en onze toekomst heeft.

De aanpak

Dankzij donaties kunnen we aantonen dat er veel draagvlak voor Voedselpark Amsterdam is. Samen met een groep bevlogen vrijwilligers waaronder architecten, stedenbouwkundigen, ecologen, ondernemers, producenten en bewoners werken we verder aan een uitgewerkt plan. Visueel en financieel onderbouwd. Hiermee willen we aantonen dat Voedselpark niet alleen een breed gedragen ideaal is, maar ook een haalbaar plan.

 

Wil je nog meer weten over Voedselpark Amsterdam?

Op onze vragen pagina is nog veel meer informatie te vinden.

Meld je aan voor de nieuwsbrief!