Belangrijk moment: zienswijze indienen over bestemmingsplan Lutkemeer

Belangrijk moment: zienswijze indienen over bestemmingsplan Lutkemeer

Tot uiterlijk 24 januari ligt de 1e Partiële Herziening Bestemmingsplan Lutkemeerpolder ter inzage en kan iedereen een zienswijze indienen. Een belangrijk moment om onze stem te laten horen.

Hoewel er staat dat de wijziging is om kleinschalige stadslandbouw mogelijk te maken, zien we dat de wijzigingen op het gehele gebied betrekking hebben. De meest ingrijpende is wel een forse schaalvergroting aan de noordwestrand van het gebied, direct tegenover het natuurgebied van Staatsbosbeheer. Gebouwen van 300 meter lengte en 12 meter hoogte. Om aan de eisen van deze tijd te voldoen volgens de toelichting. Een volumevergroting van 300%.

Wij denken dat deze tijd om heel andere dingen vraagt: lokale voedselproductie, behoud van groen, klimaatadaptatie en ruimte. En dat het bouwen van een bedrijventerrein op vruchtbare grond, zeker niet van deze tijd is.

Ook een zienswijze indienen? Dat kan naar Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. Frederik van Beek, postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Let op dit kan alleen per post en/of door zelf langs te brengen, dus wees op tijd. Reageer vóór 24 januari.

Inspiratie nodig? Hier lees je onze argumenten tegen de bestemmingswijziging

Leave a Reply