Day

januari 13, 2023
Tot uiterlijk 24 januari ligt de 1e Partiële Herziening Bestemmingsplan Lutkemeerpolder ter inzage en kan iedereen een zienswijze indienen.
Read More