Wat Voedselpark in 2022 heeft gedaan en bereikt

Wat Voedselpark in 2022 heeft gedaan en bereikt

Voedselpark Amsterdam heeft niet stilgezeten in 2022. Hier vind je onze belangrijkste activiteiten en resultaten.

Met meer dan 25 vaste vrijwilligers, tientallen activiteiten, hebben we ons flink geroerd. We kregen ruim 4700 mensen een donatie of een toezegging. Dit is ons jaaroverzicht.

Bekijk onze visuele terugblik op 2022 hier.

Wat we hebben gedaan in 2022

Opbouw Voedselpark-netwerk

 • een burgerinitiatief met een kernteam van 25 vaste vrijwilligers
 • actieve werkgroepen: fondsenwerving, lobby, communicatie, activiteiten, juridisch
 • een breed netwerk van ambassadeurs uit alle lagen van de samenleving
 • ondersteuning van 200 organisaties
 • samenwerking met onderwijsinstellingen TU Delft, TU Twente, Wageningen, HvA, UvA, VU en The Hague Hotelschool

Lobby

 • Lutkemeer en Voedselpark terugkerend agendapunt in de raad
 • inspraak bij raadsvergaderingen
 • bijeenkomsten en rondleidingen voor politici in de Lutkemeer

Activiteiten

 • Stadsgesprek en bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger over o.a. bodem, regeneratieve landbouw, voedselvisie
 • debatten in Nieuw-West
 • webinars over o.a. grondpolitiek, commons, klimaat en bodem
 • Bodemdiner en Oogstfeest in de Lutkemeer
 • Voedselpark Diner i.s.m. Testtafel
 • duurzame markten
 • wekelijkse rondleidingen voor geïnteresseerden
 • begeleiding business case studies voor studenten

CommunicatieWat we hebben bereikt in 2022

De campagne

 • een half miljoen aan donaties en toezeggingen van ruim 4700 supporters
 • een substantiële financiële toezegging van Land van Ons, tot 7 miljoen
 • toezeggingen van fondsen om Voedselpark te blijven ondersteunen

Lobby

 • een drietal moties ingediend door de oppositie, waardoor Voedselpark nu gesteund wordt door bijna alle partijen, behalve die van de progressieve coalitie (!)
 • grote bekendheid van Voedselpark binnen de gemeentelijke organisatie

Maatschappelijk

 • een breed maatschappelijk debat over de waarde van vruchtbare grond, stadslandbouw en de verdozing van ons landschap
 • een groeiend groep burgers die Lutkemeer en Voedselpark als voorbeeld gebruiken

Leave a Reply