De crowdfunding sluit, maar de campagne gaat door!

De crowdfunding sluit, maar de campagne gaat door!

De crowdfunding is gestopt, maar Voedselpark Amsterdam gaat door om samen de Lutkemeerpolder en vruchtbare grond te behouden voor toekomstige generaties.

We kijken terug op een bijzonder 2022. We hebben met een groeiende groep bevlogen vrijwilligers gewerkt aan een gezamelijke droom. Ons plan voor Voedselpark Amsterdam kan rekenen op veel steun en positieve reacties. We willen van 43 hectare in de Lutkemeerpolder geen bedrijventerrein, maar een agro-ecologisch stadspark maken: een gonzend centrum van leven, een pijler in het stedelijk voedselbeleid en daarmee een internationaal voorbeeldproject voor de voedseltransitie.

Ook de pers bleek geïnspireerd door ons plan en besteedde er veel aandacht aan. Hierdoor groeide de waardering en liefde voor de Lutkemeerpolder, en de erkenning voor de ecologische waarde van de laatste vruchtbare grond van Amsterdam.

Bijna 500.000 euro
Dit blijkt zeker ook uit het resultaat van onze crowdfunding. Er is een bedrag opgebracht van 483.371 euro, verdeeld over toezeggingen en donaties. “We zijn onze supporters enorm dankbaar. Mede daardoor hebben we lokaal, regionaal en zelfs nationaal veel aandacht gekregen en politieke invloed kunnen uitoefenen om de Lutkemeerpolder te behouden voor een duurzame toekomst”, zegt Natasha Hulst, namens Voedselpark Amsterdam.

Aan donaties is een bedrag binnengekomen van 232.187,54 euro, aan toezeggingen is een bedrag toegezegd van 251.183,46 euro. Met de crowdfunding toonden we aan dat  Voedselpark Amsterdam door een brede groep burgers wordt gedragen; niet alleen in woorden, maar ook financieel. Daarin zijn we meer dan geslaagd. Natasha: “Dit is een  krachtig signaal naar de gemeenteraad dat Amsterdammers bereid zijn te investeren in de toekomst.”

Lees hier wat Voedselpark Amsterdam in 2022 heeft gedaan en bereikt

Lutkemeerpolder
Helaas is het redden van de Lutkemeerpolder nog niet gelukt. Ondanks alle steun blijft de progressieve coalitie stug vasthouden aan verouderde plannen die lijnrecht tegen hun eigen groene beleid ingaan.

Het is pijnlijk om te zien dat nu in een deel van de polder al voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. Hier loopt een bezwaarprocedure tegen. Er loopt ook nog steeds een juridisch procedure om de landbouwbestemming te herstellen.

Voedselpark Amsterdam had zich het doel gesteld om voor eind 2022 de grond te verwerven. Achter deze crowdfunding hebben we op 22 december een punt gezet. Donateurs kunnen desgewenst hun donatie terugkrijgen – hierover ontvangen alle donateurs in 2022 nog bericht.

We gaan door
Maar Voedselpark Amsterdam gaat door. We zijn namelijk beslist nog niet klaar met onze missie. Donateurs kunnen hun bijdrage voortzetten als ze nog steeds van mening zijn dat Voedselpark Amsterdam een krachtig burgerinitiatief is: voor het behoud van de Lutkemeer, tegen de ‘verdozing’ van ons landschap, voor een alternatief voedselsysteem en voor een respectvolle omgang van schaarse grond.

Afgelopen jaar heeft Voedselpark Amsterdam samen maatschappelijk kapitaal en momentum opgebouwd dat we niet als een nachtkaars laten uitdoven, maar als vlam blijven inzetten voor een alternatieve invulling van de Lutkemeer.

Onze missie
Hoe zetten we onze missie voort? Samen met een groep bevlogen vrijwilligers waaronder architecten, stedebouwkundigen, ecologen, ondernemers, producenten en bewoners werken we verder aan een uitgewerkt plan. Visueel en financieel onderbouwd. Hiermee willen we aantonen dat Voedselpark niet alleen een breed gedragen ideaal is, maar ook een haalbaar plan.

Voedselpark Amsterdam zal de donaties inzetten voor vier doelstellingen:

  1. Het redden van de Lutkemeerpolder: zolang de distributiehallen er niet staan, proberen we zo er veel mogelijk vruchtbare grond te verwerven. De Lutkemeer is en blijft de beste plek voor Voedselpark Amsterdam.
  2. Het veiligstellen van landbouwgrond bij Amsterdam via stichting Grond van Bestaan: mochten andere gronden aan de rand van Amsterdam beschikbaar komen, willen ook deze proberen te verwerven voor stadslandbouw. Zo kunnen we samen gezond voedsel produceren op plekken in de stad waar het het hardst nodig is.
  3. De voortzetting van onze campagne om draagvlak te creëren en de politiek te beïnvloeden. Hierbij hoort ook het verder uitwerken van het plan voor Voedselpark Amsterdam. Daarmee zullen we flink op de trommel slaan rond de provinciale verkiezingen in 2023.
  4. Het oprichten van een stichting en coöperatie in 2023, waarmee we de idealen van Voedselpark Amsterdam steviger verankeren en kunnen professionaliseren.

Wil je ons hierbij steunen? Doe dan nu een (extra) donatie.

We houden hoop. We vertrouwen erop dat we in het nieuwe jaar vruchtbare grond weten te behouden voor alle toekomstige generaties.

Wij van Voedselpark Amsterdam wensen jullie een gezond en gelukkig 2023!

Leave a Reply