Studenten VU bezoeken Lutkemeer en worden fan van Voedselpark

Studenten VU bezoeken Lutkemeer en worden fan van Voedselpark

Vijf studenten van de VU brachten eind januari een bezoek aan de Lutkemeerpolder om meer te leren over Voedselpark Amsterdam. Hieronder hun verslag.

Wij zijn Emma, Brenna, Emma, Denizhan en Wendy, en wij brachten een bezoek aan de Boterbloem en de Lutkemeerpolder voor ons onderzoek. Wij doen een onderzoek gerelateerd aan stadslandbouw, waarbij wij kijken naar de ervaringen en de voordelen ervan op verschillende gebieden (sociaal, economisch, gezondheid, etc.).

Het was erg interessant om stadslandbouw in het echt te zien en dat de positieve effecten die in de literatuur worden beschreven ook echt aanwezig zijn. Zo waren we getuige van de sociale cohesie binnen de gemeenschap en de ervaren voordelen op de mentale en fysieke gezondheid.

Tijdens dit bezoek werden we rondgeleid door Iris Poels, een van de vrijwilligers die werkt voor het Voedselpark, een initiatief om de Lutkemeerpolder en het stadslandbouwgebied te behouden en de plannen voor de aanleg van een industrieterrein aan te vechten. Zij kon ons veel vertellen over de geschiedenis van de plek, wat er in het dagelijks leven gebeurt, de vrijwilligers, de voordelen, het voorkomen van het industrieterrein, en hun organisatie van het Voedselpark.

Het was een geweldige leerervaring over het tuinieren en de inspanning die daarvoor geleverd moet worden. Bovendien was de passie van de vrijwilligers om bij te dragen aan de gemeenschap zeer motiverend en inspirerend om te zien tijdens ons bezoek.

English below picture


We are Emma, Brenna, Emma, Denizhan and Wendy, and we visited De Boterbloem en de Lutkemeerpolder. We are conducting a research related to urban agriculture, in which we look at the experiences and the advantages of it.

It was very interesting to see urban agriculture in real life and that the positive effects described in the literature are actually there. For instance, we witnessed the social cohesion within the community and the perceived benefits on mental and physical health.

During this visit, we were shown around by Iris Poels, one of the volunteers who works for het Voedselpark, an initiative to preserve de Lutkemeerpolder and the urban agriculture area and oppose plans to build an industrial estate. She was able to tell us a lot about the history of the place, what goes on in everyday life, the volunteers, the benefits, the appearance of the industrial estate, and their organisation of het Voedselpark.

It was a great learning experience about gardening and the effort involved. Moreover, the volunteers’ passion to contribute to the community was very motivating and inspiring to see during our visit.

Leave a Reply