Voeg de Lutkemeerpolder toe aan de Hoofdgroenstructuur!

Wateroverlast door bouw in Lutkemeerpolder

Mooie motie van DENK in Amsterdamse gemeenteraad

Motie DENK over Hoofdgroenstructuur

“Voeg de Lutkemeerpolder toe aan de Hoofdgroenstructuur”

Deze dringende oproep doet DENK aan de Amsterdamse gemeenteraad. Hiermee beantwoorden ze aan de zorgen van veel Amsterdammers. Wij zijn enorm blij met het initiatief van DENK om de laatste vruchtbare grond van Amsterdam onderdeel te maken van de Hoofdgroenstructuur. Welke partijen steunen dit initiatief?

Steeds meer burgers spreken zich uit over het gebrek aan bescherming van de schaarse stadsnatuur. Dat bleek onlangs al tijdens een druk bezochte inspraakavond over de Hoofdgroenstructuur (HGS). Ook tekenden maar liefst 18.000 mensen vorige week een online petitie om middels een referendum ervoor te zorgen dat Amsterdams groen écht goed beschermd blijft.

Vandaag (25 januari) staat vaststelling van de HGS op de agenda bij de gemeenteraad en wordt ook het mogelijke referendum over de HGS besproken. We hopen dat de breed gedeelde bezorgdheid van burgers serieus wordt meegenomen.

Waterschap tegen huidige bouwplannen

Onlangs sprak het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zich al uit tegen het stadsbestuur van Amsterdam, dat blijft vasthouden aan het bedrijvenpark in de Lutkemeerpolder. Bouwen op dit kwetsbare stukje stadsnatuur heeft mogelijk grote gevolgen voor de Lutkemeerpolder en de directe omgeving.

  • Achteruitgang van de (nu nog) goede lokale waterkwaliteit door de bouw in dit gebied.
  • Verhoogde kans op overstromingsgevaar door zware bebouwing in de laagstgelegen polder van Amsterdam.
  • Verstoring van de lokale biodiversiteit. In de Lutkemeerpolder broeden tientallen vogelsoorten waarvan enkele beschermd zijn.
  • Funest voor klimaatadaptatie. DE aangrenzende wijk Osdorp is nu al één van de wijken in Amsterdam die ‘s zomers het meest lijdt onder het ‘Stedelijk hitte-eiland effect’. [Bron: Amsterdam Institute for Advanced Studies, 2019].

Nu ook het Waterschap grote vraagtekens zet bij de bouwplannen in de Lutkemeerpolder is de vraag wat ons betreft niet of, maar wanneer de gemeente haar plannen voor een distributiecentrum in de Lutkemeer gaat heroverwegen?

Leave a Reply