Kruiwagenmars naar Brussel voor gezonde bodem

Tmmermans leve de bodem manifest
TImmermans doet toezegging om in gesprek te gaan over de inzet van beleidsinstrumenten in te zetten voor een gezonde bodem.

EU Commissaris Timmermans neemt manifest Leve de Bodem en Bodemplan Lutkemeer aan.

Tmmermans leve de bodem manifest

De afgelopen dagen liep Voedselpark samen met tal van organisaties de Kruiwagenmars. De mooie tocht ging over eeuwenoude routes van Zundert (NL) naar Brussel. Met als doel: Op Europees niveau meer aandacht vragen voor het belang van een gezonde bodem als onderdeel van de oplossing voor de klimaatuitdagingen. In Brussel kreeg EU commissaris Frans Timmermans het ‘Leve de bodem’ manifest, én het Bodemplan Lutkemeer overhandigd.

Timmermans heeft lovende woorden over dit initiatief en het manifest. Hij heeft beloofd om met de initiatiefnemers in gesprek te gaan over de rol van de bodem binnen het Europees klimaatbeleid. “Het initiatief van de Kruiwagenmars vind ik motiverend en inspirerend. Het is inclusief en sluit niemand uit om eraan mee te doen. Het is onze verantwoordelijkheid om goede voorouders te zijn en de aarde goed na te laten voor onze kinderen. Daar waar de aarde aangetast wordt moet die worden hersteld en als we dat niet doen zijn de boeren de eerste slachtoffers.”

Het bleef niet alleen bij woorden, want er zijn ook afspraken gemaakt om aan de hand van het manifest verder in gesprek te gaan met elkaar. Timmermans deed daarop de volgende toezeggingen:

1. Hij gaat in gesprek met de initiatiefnemers om te kijken hoe het Manifest Leve de Bodem ruimte kan krijgen binnen de Europese Green Deal.
2. Ook gaat hij meedenken over manieren om bescherming van de (gezonde) bodem beter te borgen. Bijvoorbeeld door de aarde op de Unesco erfgoed lijst te krijgen.

Kruiwagenmars

Over de Kruiwagenmars

Boeren, burgers en overheden staan voor nogal wat grote uitdagingen: CO2, stikstof, water, klimaat en gezondheid. De kranten berichten er dagelijks over. Boeren en natuur worden bedreigd in hun bestaan, het klimaat verandert, burgers zien oplopende prijzen en een lagere kwaliteit van het voedsel. Als we de bodem centraal stellen kunnen we meerdere problemen werkenderwijs en gelijktijdig oplossen. Waarbij burgers, boeren én de natuur allemaal winnen.

Focus op een gezonde bodem, ook in de stedelijke omgeving, zoals in de Lutkemeerpolder, juichen wij toe. Burgerinitiatief Voedselpark Amsterdam heeft een prachtig Bodemplan ontwikkeld voor de laatste vruchtbare grond van deze stad. We ondersteunen dan ook het ‘Leve de Bodem’ manifest. Dit manifest wordt ondersteund door tientallen (natuur)organisaties waaronder: Caring Farmers, BioForum, , De landgenoten, Velt, Wij.Land, CSA Netwerk, Symphony of Soil, Voedsel Anders, Grond van Bestaan.

Gezonde bodem

Met de Kruiwagenmars van Zundert naar Brussel pleiten we voor gezonde, levende bodems als gezamenlijke start van de oplossing en perspectief voor volgende generaties. We roepen de coalitiepartijen (GroenLinks, D66 en PvdA) in Amsterdam op om te laten zien dat veranderen kan. Zij kunnen het bestemmingsplan nog veranderen. De Lutkemeerpolder hoeft niet vernietigd te worden. We willen dit SAMEN doen: boeren, burgers, onderwijs, artsen en bestuurders. Gezamenlijk kunnen we nu grote stappen maken. Geef de bodem jouw stem!

Amsterdammer van het jaar

Wist je dat Voedselpark Amsterdam genomineerd is voor de Amsterdammer van het Jaar verkiezing? Een prachtige erkenning voor de inspanningen om de Lutkemeer te behouden. Bekijk de nominaties op https://amsterdammervanhetjaar.nl/nominaties/. Binnenkort kun je stemmen. Geef jij jouw stem aan de bodem?

Leave a Reply