5 redenen om de Lutkemeer niet te bebouwen

5 redenen

Waarom de Lutkemeerpolder geen geschikte plek is voor een distributiecentrum

Aan de westrand van Amsterdam ligt een unieke kans: de Lutkemeerpolder. Nu nog bestemd als bedrijventerrein, maar voor de stad en wijde omgeving heeft dit gebied een veel grotere, nog sterk onderschatte sociale en ecologische waarde.

5 redenen om de Lutkemeer niet te bebouwen

Beste landbouwgrond

Amsterdam is gebouwd op veen. Ook het landschap rondom de stad
is vooral veengrond. Deze bodemsoort is te nat en te zuur voor akkerbouw. De lichte zeeklei
in de Lutkemeer houdt mineralen zeer goed vast en verdroogt niet, zelfs niet tijdens de steeds
frequentere periodes zonder regen. Dit is de enige goede akker- en tuinbouwgrond in Amsterdam.

Ongeschikt als logistieke hub

Een stadslogistieke cluster in de Lutkemeer is een ondoordacht
voorstel zeggen diverse experts. De verkeerskundige problemen zijn nauwelijks doorgerekend;
de financiële consequenties van de noodzakelijke oplossingen dus ook niet.

Klimaatadaptatie

De Lutkemeer ligt 4½ tot 5 meter beneden NAP. De kans dat hier
overstromingen optreden is groter dan vrijwel overal elders binnen de gemeentegrenzen. Het
plan om juist hier de grootste gebouwen van de stad neer te zetten, is in strijd met alle urgente
uitgangspunten ten aanzien van klimaatadaptatie.

Stedelijk hitte-eiland effect

De Lutkemeer is nu nog, na het Amsterdamse Bos, de koelste plek van Amsterdam-West is. De polder bebouwen doet die kwaliteit te niet.

Amsterdam groeit

Met een groeiende bevolking stijgt ook de behoefte aan toegankelijk, bruikbaar
en genietbaar groen. Dat geldt met name voor gezinnen en lagere inkomens. Uit onderzoek is
bekend dat zij sterk afhankelijk zijn van groenvoorzieningen op loop- of fietsafstand, dicht bij huis.

Bodemplan Lutkemeer

Op 8 mei presenteerden we het Bodemplan Lutkemeer. Een ecologisch, economisch en socia alternatief voor de Lutkemeerpolder. Met lef en visie kan Amsterdam zich ontwikkelen tot internationaal koploper op het gebied van stadslandbouw en klimaatadaptatie. Grijpt de gemeente deze unieke kans? Of blijft ze vasthouden aan achterhaalde plannen?

Leave a Reply