Yuverta mbo in de Lutkemeerpolder

Yuverta mbo in de polder
Leerlingen van Yuverta mbo Amsterdam Nieuw-West zien de Lutkemeer als een prachtige groene oase voor de bewoners

Yuverta organiseert onderwijs in de polder

Bodem

Dit jaar hebben de tweedejaars studenten van de mbo-opleiding Leefbare stad en klimaat, uit Amsterdam Nieuw-West, samengewerkt met Voedselpark Amsterdam. Deze studenten leren ecologische intelligentie te ontwikkelen, zodat ze bewuster kunnen handelen en denken voor onze planeet. Deborah Treep, één van de geweldige docenten, heeft hiervoor een ‘Transitiekompas‘ ontwikkeld. Voor een project over voeding, bestudeerden studenten de laatste 60 hectare zeeklei van de Lutkmeerpolder.

De studenten zien dat de Lutkemeerpolder een waanzinnige kans biedt. Een mogelijkheid om hier een waardevolle leefomgeving te behouden en nog verder te realiseren, voor mens en dier. Het is belangrijk om deze grond, dit unieke ecosysteem te behouden voor een plek waar de buurt trots op kan zijn in plaats van nog meer grijze vervuilende distributiehallen. Bij hun projecten zijn de Sustainable Development Enablers (SDE’s) het uitgangspunt. “Want als we de SDE’s naleven, hoeven we de Sustainable Development Goals (de doelen voor een duurzamere wereld) niet meer na te streven; die worden dan vanzelf een feit.”

Voor dit project werkten ze ook samen met het bureau van Petra Blaisse Inside Outside. Het bureau heeft eerder een studie gedaan om de bodemdiversiteit meer zichtbaar te maken.

Ze onderzochten vragen als:

  • Hoe maken we het onzichtbare bodemleven zichtbaar?
  • Hoe tonen we de schoonheid van ondergronds leven?
  • Hoe kunnen we de onvoorspelbaarheid van natuurlijke processen weergeven?

Het resultaat van dit onderzoek is o.a. een prachtig kort filmpje (tip – geluid aan)

Lutkemeerkoffer

Een snapshot uit dit filmpje is gebruikt voor de eindpresentatie van het project. Er is een inspirerende educatieve houten koffer gemaakt. Deze Lutkemeerkoffer gaat de komende tijd, achterop de fiets, mee op reis. Hij komt oa op de wintermarkt te staan op plein 40/45 in Nieuw West. Wil je de koffer ook ergens voor inzetten, laat het ons weten. Mail naar info@voedselparkamsterdam.nl

Laten we hopen dat de Lutkmeerpolder geen museumstuk wordt. Stop de vernietiging van de laatste vruchtbare grond van Amsterdam. Wil je weten hoe jij kunt helpen? Kijk dan op JA IK DOE MEE.

Lutkemeerkoffer