Voedselpark bij Groenteman & van Roosmalen

Veel onjuiste informatie in bijdrage van Groenteman & van Roosmalen,. Hierbij onze reactie.

Primeur: Voedselpark op TV

van Roosmalen

Deze week hadden we weer een primeur: Voedselpark Amsterdam was op nationale televisie. Onze campagnevideo met Voedselparkambassadeur en cabaretier Hans Sibbel werd door Marcel van Roosmalen op de hak genomen (zie fragment). We hebben hier zeker om gelachen, al was het alleen al om de gratis publiciteit.

De hele uitzending van Groenteman & van Roosmalen is via deze link terug te kijken. Vanaf minuut 42:00 start het item over Voedselpark.

Maar in de korte bijdrage van Van Roosmalen zit ook veel onjuiste informatie die vraagt om een reactie. Wij willen graag een paar zaken over de Lutkemeerpolder en Voedselpark verduidelijken:

  • “De Lutkemeerpolder is een blubberwei” – Dit is deels waar. Bij hevige regenval kan de polder zeer drassig worden en goede regenlaarzen zijn dan geen overbodige luxe. Maar de 60ha. zeekleigrond heeft juist, in tegenstelling tot veel andere bodemsoorten, de eigenschap om water goed op te nemen en vast te houden. Mede daarom is de Lutkemeerpolder zo geschikt voor landbouw. Binnen Amsterdam is zulke rijke vruchtbare grond nergens te vinden.
  • “In de polder groeien slechts een paar kroppen sla” – Al 150 jaar is deze polder agrarisch gebied. Op dit moment wordt er op 3 hectare biologisch voedsel verbouwd door drie stadsboeren. Van aardappelen, uien en knoflook, tot tomaten, paprika’s, pompoenen en talloze kruiden.
  • “De polder is geen natuurgebied” – Hier rijst de vraag: wat is natuur? De Lutkemeerpolder is geen Natura 2000-gebied. Wel staat de Lutkemeerpolder bekend om de biodiversiteit en met name als toevluchtsoord voor tientallen vogelsoorten, zoals het Paapje. Deze vogel staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Het Paapje is een broedvogel die huist in kruidenrijke, open graslanden en op de grond een meestal goed verborgen nest bouwt. In de Lutkemeerpolder vindt deze schoonheid nu een veilig onderkomen. Wel of geen natuur? Oordeel zelf.
  • “Hans Sibbel voert een eenmansactie voor het Voedselpark” – Het klopt dat Hans Sibbel één van onze vele supporters is, en we zijn er trots op dat hij het gezicht van onze campagne ‘Geef de bodem jouw stem’ wil zijn. Naast Hans Sibbel zijn er nog vele andere ambassadeurs die zich actief inzetten voor het behoud van de Lutkemeerpolder en vóór het Voedselpark.
  • “Distributiehallen in de polder ontsieren niets” – Allereerst wordt de vruchtbare grond voorgoed vernietigd en de prachtige vergezichten die uniek zijn voor Amsterdam zullen wel degelijk verdwijnen door de 12 meter hoge en soms 300 meter lange distributiehallen.

Ook bij leden van de Amsterdamse gemeenteraad en het college zien we nog vaak beperkte kennis over de waarde van de polder als agrarisch en natuurgebied. Bij de ontwikkeling van het distributiecentrum wordt alleen naar kortetermijnwinst gekeken. Maar de waarde van een Voedselpark in de polder gaat veel verder dan financieel gewin. Het draagt bij aan lokale voedselproductie, biodiversiteit, tegengaan van hittestress, klimaatadaptatie en het behoud van een gezonde leefomgeving. Maatschappelijke baten die wat ons betreft niet genegeerd mogen worden.

Het is nog (steeds) niet te laat. De polder is nog steeds niet bebouwd en de gemeenteraad heeft nog steeds de macht om dit besluit terug te draaien.