Toekomst Lutkemeerpolder blijft gespreksonderwerp in gemeenteraad

Bron: Slotenoudosdorp.nl Door: Tamar Frankfurther

Toekomst Lutkemeerpolder blijft gespreksonderwerp in gemeenteraad

Mede op basis van een brief van Voedselpark Amsterdam vroegen raadsleden van de SP en van de PvdD tijdens de commissievergadering Ruimtelijke ordening op 17 oktober 2023 aandacht voor het landelijke gebied en de Oud Osdorpse polder.

In deze brief wordt benadrukt dat steeds meer partijen inmiddels van mening zijn dat veranderde omstandigheden vragen om verandering van beleid.

Cartoon bewoners vs gemeente
Cartoon: Femke van Heerikhuizen.

Steeds meer experts op het terrein van verkeer, wateropslag, natuur en duurzaamheid adviseren de wethouder met klem om geen bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder te stichten, maar om de polder groen te houden. Eerder kwam dat advies al van de minister en nu dus ook van waterschap AGV. Durft de groene wethouder ook zijn hart te volgen?

Wat is nodig om Lutkemeerpolder groen te houden?
Remine Alberts van de SP liet weten dat het getuigt van inzicht van de landelijke politiek dat men daar inmiddels doorheeft dat we zuinig moeten zijn op water en bodem en dat we moeten kappen met het verpesten van het landschap met distributiehallen.

Alberts: “Ondanks dat men buíten Amsterdam beleid aan de huidige inzichten durft aan te passen en ondanks ál het dramatische nieuws over de gevolgen van het veranderde klimaat voor onze stad, blijft dit Amsterdamse College stug vasthouden aan verouderde inzichten en wil dus de gifvrije en vruchtbare landbouwgrond in de Lutkemeerpolder volbouwen met blokkendozen. Ik dien een motie in waarin ik vraag wat er nodig is om die bestemming van de Lutkemeerpolder alsnog aan te passen aan de huidige uitgangspunten en inzichten. Ik wil daar zo spoedig mogelijk een rapportage over ontvangen.” Op 9 november bepaalt de gemeenteraad of de wethouder aan dit verzoek tegemoet moet komen.

Gevolgen veranderde klimaat bekijken

Ook het algemeen bestuur van het waterschap AGV is bezorgd over de gevolgen van klimaatscenario’s voor hun waterschap en wil deze onderzocht zien. Zo blijkt uit hun aangenomen motie van 12 oktober. Begin 2024 wordt het resultaat van dit onderzoek verwacht. De Lutkemeerpolder ligt 4,5 tot 5 meter onder NAP. Om te voorkomen dat er onnodige voorbereidende kosten worden gemaakt, lijkt het logisch om verdere ontwikkelingen in de Lutkemeerpolder ‘on hold’ te zetten.

Rugstreeppadden uit polder verwijderd

Dave de Vos van de PvdD sprak daarnaast zijn zorgen uit over het vangen en verplaatsen van de beschermde rugstreeppadden in de Lutkemeerpolder die op het ogenblik wordt uitgevoerd. Hij agendeerde ook de ‘notitie ‘Landelijk gebied en landbouw Amsterdam‘ voor de volgende commissievergadering op 31 oktober 2023.