Terugblik Met de kennis van nu

Terugblik Bijeenkomst 8 september (Stadsboerderij Osdorp, Nieuw West)

Met de kennis van nu

Op 8 september gingen bewoners, organisaties uit Nieuw West, bestuurders en ambtenaren samen op zoek naar de waarde van een Voedselpark in de Lutkemeerpolder. De centrale vraag: Wat als we ‘met de kennis van nu’ naar de Lutkemeerpolder kijken? Wat zouden
we dan doen met deze resterende 60 hectare vruchtbare grond?

Belangrijkste inzichten

Tijdens de middag is er veel waardevolle kennis en informatie met elkaar gedeeld. Hieronder een greep uit wat er die middag gezegd is:

  • Mensen onder de 30 willen een ander perspectief. Met de kennis van nu zou je anders over de polder beslissen.
  • Kinderen uit het basisonderwijs, zoals de Johannesschool uit Nieuw-West, roepen op: “Help ons om onze en jullie toekomst te redden!”
  • Het Waterschap adviseert om de laagstgelegen polders van Amsterdam – de Lutkemeerpolder ligt bijna 5 meter onder NAP – niet te bebouwen.
  • Nieuw-West was het ‘Westland’ van Amsterdam wat betreft voedselvoorziening, maar landelijk west is in een eeuw tijd door Amsterdam opgeheven. Er ligt daar alleen nog een stukje weiland in de polder.
  • Slechts 3% van de voedselconsumptie in Amsterdam komt uit Amsterdam of de ommelanden van Amsterdam.
  • Voedselpark Amsterdam praktiseert wat de studenten in de opleiding ‘Leefbare stad en klimaat’ aan Yuverta MBO Amsterdam Nieuw-West wordt onderwezen.
  • Nieuw-West is ‘het Groningen’ van Amsterdam, maar er is hoop voor dit unieke stadsdeel.
  • Er is te weinig visie op logistiek bij de gemeente, met een prognose van 600 vrachtwagens en 1100 bestelbussen per week in de polder.
  • Het beleid en de financiën van het ‘dossier’ Lutkemeer worden gekenmerkt door mistvorming.

Joint Fact Finding

Gelukkig ligt nieuw beleid van rijk, provincie en gemeente op het gebied van klimaat, groen, bodem en water, logistiek en distributiecentra, leefomgeving, enzovoort voor het oprapen. Het hoeft alleen nog maar toegepast te worden op bestaand beleid. Om die duurzame, circulaire, groene stad te worden die Amsterdam wil zijn. Duurzaamheid is voortaan leidend in het beleid van Amsterdam!

Op 8 september heeft de gemeente Amsterdam de uitgestoken hand van Voedselpark Amsterdam aangenomen om gezamenlijk aan joint factfinding te doen. Dit is essentieel zodat de besluitvormers over de herziening van het bestemmingsplan kunnen beschikken over juiste en relevante informatie om weloverwogen beslissingen te nemen. Samen aan de slag!

Verslag

Hieronder vind je ook een uitgebreid verslag inclusief foto’s van de bijeenkomst “Met de kennis van nu: Voedselpark Amsterdam voor en door bewoners”

Verslag – Met de kennis van nu – 8 september

Cartoon eindelijk schaduw
Cartoon Greenwashing
Cartoon bewoners vs gemeente