Stadsdeelcommissie Nieuw-West steunt onderzoek financiële haalbaarheid Voedselpark

webinar 28 februari

Het Voedselpark Amsterdam is een stapje dichterbij, na een besluit in de Amsterdamse politiek. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële haalbaarheid van Voedselpark Amsterdam in de Lutkemeerpolder. Daartoe heeft stadsdeelcommissie Amsterdam Nieuw-West in meerderheid opgeroepen.

Een nieuwe opening voor Voedselpark Amsterdam nu stadsdeel Nieuw-West zich heeft geschaard achter een motie over de Lutkemeerpolder van oppositiepartijen GBP en FVD. Een meerderheid van de politieke partijen, waaronder coalitiepartij D66, verzoekt het college van B&W de financiële mogelijkheden te verkennen om de Lutkemeerpolder op te kopen en daar een voedselpark te ontwikkelen.

Het huidige college van B&W heeft de groene Lutkemeerpolder opgegeven voor een bedrijventerrein en stelt dat aan het ontwikkelen van een Voedselpark een prijskaartje hangt van 42 miljoen euro. Voedselpark Amsterdam betwist dit bedrag en pleit voor een gedegen onderzoek.

 
Dat nu ook bestuurspartij D66 een onderzoek naar de financiële haalbaarheid wil laten uitvoeren, juicht Voedselpark Amsterdam dan ook van harte toe. ‘Stadsdeel Nieuw-West ziet wél in hoe belangrijk het Voedselpark is. De lokale politiek lijkt daarmee te luisteren naar de wens van de burger, die dit mooie stuk vruchtbare landbouwgrond niet wil opgeven aan de bulldozers, maar een nieuwe, groene functie wil geven’, zegt Natasha Hulst, woordvoerder namens Voedselpark.

Bijna half miljoen gecrowdfund

Meer dan 4.200 sympathisanten, van individuen tot bedrijven, hebben inmiddels bijna een half miljoen euro gecrowdfund, voor het realiseren van het Voedselpark Amsterdam. Het project (lees meer op www.voedselparkamsterdam.nl) wordt gesteund door onder anderen Slow Food Nederland-voorzitter Nelleke Don, Food Cabinet-directeur Sebastiaan Aalst en diverse hoogleraren, onder wie Barbara Baarsma en Jaap Seidell. Stichting Land van Ons heeft verklaard miljoenen in Lutkemeer te willen steken, mits de gemeente Amsterdam de plannen wijzigt.

Voedselpark Amsterdam werkt deze zomer aan een verdere uitwerking van de plannen. Om nog meer mensen te overtuigen werkt een deskundig panel van professionals, wetenschappers en ondernemers aan een realistische en financieel haalbare invulling van Voedselpark Amsterdam. Dit businessplan presenteren we in september aan politiek, achterban en het grote publiek.

Leave a Reply