Raadscommissie RO kan visionaire inspraak waarderen

Iris Poels (Voedselpark Amsterdam) en Margriet Goddijn van Grootouders voor het klimaat Amsterdam spreken overtuigend in.

We gaan door zolang er nog grond te redden is. Iedere hectare telt!

Op 12 juni, stonden we opnieuw in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Voedselpark Amsterdam zet nu alles op alles om de gemeenteraad te overtuigen van het grote belang de Lutkemeerpolder te behouden voor stadslandbouw. Zoveel mogelijk hectaren, en we zijn best bereid tot compromissen, laat Iris Poels van de ‘Lutkemeerommetjes’ al vantevoren weten. De bespreking van het verslag van de Joint Fact finding, punt 19 op de agenda, werd wéér doorgeschoven, nu naar 3 juli. Toch spraken Iris Poels en ook Margriet Goddijn van Grootouders voor het klimaat Amsterdam nog eens overtuigend in.

Het betoog van Iris Poels, die in het begin vrijwel uit haar hoofd – ‘voor de eerste keer’ – een aansprekend en persoonlijk verhaal hield, riep zeker vijf reacties van raadsleden op. Anneke Veenhof (GroenLinks) stelde een vraag over het ‘alles of niets’ karakter van de actie voor het behoud van de polder. ‘Iedere hectare telt’, was het antwoord. ‘Er zijn heel veel kavels nog niet uitgegeven, dus we kunnen misschien niet alles terugdraaien, maar ik verwacht wel meer ambitie,’ zei Iris Poels. ‘Dit zou een Planetary Health educatief centrum kunnen worden, enorm innovatief voor de hele wereld! Ik snap niet dat je die kans niet grijpt met elkaar.’

De visionaire energie van de inspreekster vrolijkte de hele raadszaal op, waar nu ook andere raadsleden – terwijl de wethouder naar zijn hoofd greep – zich klaarmaakten voor de volgende vragen. Marc Emmerink (Partij voor de Dieren) vroeg alvast naar de resultaten van de Joint Fact finding, waarvan het verslag dus pas op 3 juli wordt besproken. Iris Poels benadrukte nog eens dat de Gemeente Amsterdam geen beleid heeft op stadslogistiek en dat Stadsdeel West hier inmiddels een motie over heeft ingediend met de vraag naar een kostenberekening. Ook het Waterschap heeft zijn grote zorgen uitgesproken. ‘Ga niet voor de korte termijnwinst,’ maande Iris Poels de raad. ‘Maar kijk naar de toekomstige generaties!’ Tanay Bilgin (Forum voor Democratie) stelde nog een vraag over de afrit van de A5, een vraag die leidde tot een opsomming van de te verwachten verkeersellende in het gebied. ‘Terwijl er zat andere oplossingen zijn. Ook Nilab Ahmadi (lijst Ahmadi/Veldhuyzen) vroeg om een toelichting en op het laatst stelde Laurens Lochtenberg (CDA) de vraag: ‘Wanneer is het voor u nou klaar? Wanneer komt er een oplossing?’ Daarmee ruimte gevend aan nóg een uitgebreid en visionair antwoord, waarbij Iris Poels verklaarde dat ‘we doorgaan zolang er nog grond te redden is. Iedere hectare telt.’ De inspreekster nodigde nadrukkelijk de raadsleden die dat nog niet gedaan hebben uit voor een Lutkemeerommetje, waar de afgelopen twee jaar al duizenden mensen aan hebben deelgenomen. Raadsleden van PvdA en GroenLinks meldden zich na afloop ter plekke aan.

Tenslotte sprak Margriet Goddijn als wijze Amsterdamse grootmoeder de raadsleden vriendelijk toe en wees nog eens op de waaier van mogelijkheden van de Lutkemeerpolder. ‘Het welzijn van de bewoners heeft hier voorrang. Groen boven poen.’

Tot woensdag 3 juli, komt allen!

Voor de hele inspraak zie: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/1242797
vanaf minuut 49:50.

Of kom de unieke ecologische waarde van de Lutkemeerpolder zelf ervaren bij het Lutkemeerommetje van 14 juli, dat we organiseren in samenwerking met Land van Ons in het kader van hun nieuwe campagne.