Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied

Graafwerkzaamheden in de Lutkemeerpolder
Laat jouw stem horen!

Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Wil jij meebeslissen over de toekomst van het landelijk gebied van Nederland? Hoe wordt landgebruik weer in evenwicht gebracht met natuur, water en klimaat? Dit is je kans! Het Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is nu beschikbaar voor publieke inzage van 16 januari tot 26 februari. Iedereen mag reageren.

Op pagina 4 van het Ontwerp NPLG wordt benadrukt dat het herstellen van het evenwicht tussen landgebruik en natuurlijke systemen essentieel is voor een duurzame toekomst. Dit ontwerp zal nog verder worden uitgewerkt in concrete plannen en programma’s per provincie.

Jouw mening is van groot belang! Iedereen – boeren, landbouworganisaties, burgers en organisaties actief op het gebied van natuur, groen, en klimaat – kan een reactie geven op het Ontwerp NPLG. Dat wordt ook wel ‘zienswijze indienen’ genoemd. De reacties worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het programma en als input voor besluitvorming door het volgende kabinet.

Het is belangrijk om te beseffen dat een nieuwe coalitie, mogelijk bestaande uit de partijen PVV, NSC, BBB en VVD, een andere visie op landbouw en natuur kan hebben. Desondanks zal ook een nieuw kabinet zich moeten inzetten voor het landelijk gebied.

Het Ontwerp NPLG bestaat uit 125 pagina’s inclusief bijlagen. Er is ook een 20 pagina’s tellende samenvatting voor een breder publiek.

Laat je stem horen door een zienswijze in te dienen op deze website:
https://www.platformparticipatie.nl/nationaalprogrammalandelijkgebied/ontwerpprogramma-nplg/default.aspx

Laat bijvoorbeeld weten wat jij belangrijk vindt, wat goed is in het Ontwerp NPLG, wat beter kan, wat je mist, wat moet gebeuren, wat niet mag gebeuren, waarop gelet moet worden bij de uitvoering, en welke alternatieve mogelijkheden je ziet.

Voedselpark Amsterdam dient ook een zienswijze in, over onder meer de Lutkemeerpolder, waaruit je inspiratie kunt halen. Je kan uiteraard ook je eigen zienswijze opstellen en bijvoorbeeld daarbij aangeven dat je ook de zienswijze van Voedselpark Amsterdam ondersteun. Waarmee je dus twee reacties geeft.

Alvast bedankt voor je moeite en succes!