Onderzoek Lutkemeerpolder door studenten UVA & VU

Hoe past een bedrijventerrein binnen de strategie Amsterdam Circulair 2020 - 2025? Studenten van de UVA / VU doen onderzoek.

What to do with the Lutkemeerpolder

Op dinsdag 17 oktober presenteren drie honours studenten van de UvA en VU Amsterdam in het Groote Museum in ARTIS, hun onderzoek naar de ontwikkelingen in de Lutkemeerpolder. Het onderzoek deden ze in het kader van het honoursvak ‘Taking action on planetary Health’.

De studenten toetsten de bestemmingen stadslandbouw en bedrijventerrein aan de beloftes uit de strategie ‘Amsterdam Circulair 2020 – 2025’. Welke invulling voor het gebied past het beste binnen de ambities van de gemeente? En voert de gemeente uiteindelijk ook uit wat zij belooft in de Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025.

De conclusie is dat de Lutkemeerpolder als stadslandbouwgebied het beste in lijn ligt met het beleid Amsterdam Circulair. Bovendien past stadslandbouw in de Lutkmeerpolder beter bij de definitie van brede welvaart zoals gebruikt in Amsterdam Circulair, omdat Voedselpark Amsterdam een positieve invloed kan heeft op een breed scala aan factoren.

Het is echter belangrijk op te merken dat de beslissing om de Lutkemeerpolder als bedrijvencentrum te gebruiken al is genomen door de gemeente Amsterdam. De overheid geeft ook aan dat het terugdraaien van de beslissing 98 miljoen euro zal kosten en daarom zeer gecompliceerd is. Tegelijkertijd is het twijfelachtig om beslissingen te handhaven die in strijd zijn met de huidige beleidsrichtlijnen voor besluitvorming.

Het is niet onmogelijk om de beslissing terug te draaien, het is gewoon erg kostbaar en moeilijk. In dat geval rijst de vraag of het huidige bestemmingsplan (bedrijventerrein) van de Lutkemeerpolder gerechtvaardigd is.

Bovendien zou het terugdraaien van de beslissing een mijlpaal kunnen zijn in de strijd tegen de klimaatcrisis. Het zou een tevens een nieuwe manier van denken over en vooral mét de natuur markeren, wat gunstig kan zijn voor verdere besluitvorming over toekomstige stedelijke ontwikkeling.

De herziening van het bestemmingsplan komt nog langs in de gemeenteraad.

Bekijk het onderzoeksrapport: Research_PlanetaryHealth_Lutkemeerpolder

Over de onderzoekers

Drie ambitieuze Honours studenten van de UVA/VU besloten op eigen initiatief te toetsen welke invulling van de Lutkmeerpolder het beste past binnen het beleidskader Amsterdam Circulair.

Mijn naam is Mohamed. Ik studeer geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De reden waarom ik onderzoek wilde doen naar de Lutkemeerpolder is dat ik inzag dat dit één van de weinige vruchtbare stukken grond is in Amsterdam, en dat wat er met dit gebied gaat gebeuren de toekomst van Amsterdam kan bepalen.

Mijn naam is Stef, ik ben student sociologie aan de vrije universiteit. Toen ik tijdens de cursus Planetary Health hoorde over Voedselpark Amsterdam en de Lutkemeerpolder was ik meteen geboeid. Ik zag potentie in een voedselpark dat de lokale bewoners voorziet van lokaal geteeld voedsel. Toen daarna duidelijk werd dat dit voedselpark in gevaar was omdat er een distributiecentrum moest komen vroeg ik mij meteen af of dit niet anders kon, vandaar het onderzoek.

Mijn naam is Dominique, student rechtsgeleerdheid aan de UvA. De potentiële impact die de ontwikkeling van een voedselpark in de Lutkemeerpolder teweeg kan brengen in zowel biologische voedselproductie als een transformatie in ons denken over de natuur heeft mij ertoe aangezet om de situatie in de Lutkemeer te willen onderzoeken. Daarnaast is middels de cursus Planetary Health en vooral in de excursie naar de Lutkemeerpolder de potentie van het land voor de ontwikkeling van een prachtig voedselpark kenbaar gemaakt.

Lutkemeerpolder en onderwijs

Diverse opleidingen door de hele stad van MBO tot WO, basis- en middelbaar onderwijs weten hun weg al te vinden naar de polder. De Lutkemeerpolder en Voedselpark Amsterdam raken aan belangrijke maatschappelijke thema’s zoals lokale voedselvoorziening, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Voedselpark Amsterdam zet zich in voor kansen voor de toekomstige generaties. Wil je met studenten langskomen in de polder, of zie je kansen voor onderzoek zoals hierboven vermeld? Wij denken graag met je mee om het mogelijk te maken.

Neem contact met ons op via: info@voedselparkamsterdam.nl