Minister hugo de jonge buigt zich over Lutkemeerpolder

Van Esch Lutkemeer
Artikel uit sloten - oud osdorp

Minister de Jonge buigt zich over toekomst Lutkemeerpolder

Lokaal en regionaal had de situatie in de Lutkemeerpolder al langere tijd de aandacht van burgers, bedrijven, natuurorganisaties en overheden. Na vragen van tweede kamerlid Eva van Esch (Partij voor de Dieren) is de Lutkemeer nu ook landelijk op de politieke radar verschenen. Gaat de ontwikkeling van een distributiecentrum op vruchtbare landbouwgrond, in de diepstgelegen polder van Amsterdam niet in tegen landelijk beleid dat water en bodem sturend moeten zijn? Minister Hugo de Jonge heeft aangegeven zich in het dossier te gaan verdiepen. Lees ook onderstaand artikel van Thamar Frankfurter dat onlangs verscheen op de website van sloten – oud osdorp.

Tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening (RO) van de Tweede Kamer op 11 mei 2023 is uitgebreid gesproken over de toekomst van de betwiste Oud Osdorpse polder.

Tweede Kamerlid Eva van Esch van de Partij voor de Dieren (PvdD) gebruikte de Lutkemeerpolder als voorbeeld van bedreigde groene gebieden waar gemeenten – in strijd met de landelijke richtlijnen – hun eigen plannen blijven doordrukken.

Vastgesteld rijksbeleid nu ook uitvoeren
Door de Lutkemeerpolder als voorbeeld te stellen wil Van Esch niet alleen de Oud Osdorpse polder behouden om hier Voedselpark Amsterdam mogelijk te maken. Zij wilde ook aan de minister duidelijk maken dat gemaakte en vastgelegde plannen ook in de praktijk gebruikt moeten worden. Ook de gemeente Amsterdam moet zich aan het kabinetsbeleid houden. “De aanleg van een bedrijventerrein op vruchtbare biologische landbouwgrond is strijdig met dat beleid”, zo liet het Tweede Kamerlid onomwonden weten.”

Om haar argumentatie zo nog meer kracht bij te zetten, benadrukte het kamerlid van de PvdD ook dat diverse vervoer- en Ruimtelijke Ordening (RO)-experts van mening zijn dat de Lutkemeerpolder logistiek slecht bereikbaar – en dus ongeschikt – is als locatie voor grote bedrijven en distributiecentra..

Lees het hele artikel op de website van sloten – oud osdorp.

Leave a Reply