Insprekers maken indruk op commissie RO

3 juli - Donovan en Mara (bewoners Nieuw-West) spreken in bij commissie Ruimtelijke Ordening

Raad vraagt om gedegen analyse

Het laatste woord over de Lutkemeerpolder is nog niet gesproken. Tijdens de Amsterdamse Raadscommissie Ruimtelijke Ordening (RO) van 3 juli kreeg de wethouder dit keer ook kritische vragen uit de grootste fracties. Zowel GroenLinks als de PvdA leggen zich niet bij het geplande bedrijventerrein neer, zo bleek. Wethouder Reinier van Dantzig (D66) kreeg de vraag om samen met experts van Voedselpark Amsterdam de financiële aspecten nog eens goed op een rijtje te zetten.

Inspreekster Mara Hanssen stelde daarbij dat álle kosten en risico’s, ook op lange termijn, bijvoorbeeld voor de gezondheid van de bewoners in Nieuw-West, moeten worden meegenomen: ‘Het projectplan uit 2003 is echt niet meer van deze tijd. Welke waarden spelen nu een rol, is dat echt alleen geld?’ Als eerste inspreker benadrukte voedselondernemer Donovan Kraak het grote belang van een Voedselpark om de hoek voor de jongeren met wie hij werkt. ‘Die vinden het fantastisch om te planten en te oogsten. De ontplooiing van deze jongeren is zó kostbaar, dat valt niet in geld uit te drukken!’

De ‘Joint Fact Finding’ waarbij experts van de gemeente en van Voedselpark Amsterdam onlangs hun visies naast elkaar legden, leidde tot een spervuur van vragen in de commissie RO. Zelfs gemeente-experts vinden de Lutkemeerpolder niet geschikt voor een ‘logistieke Hub’. Maar door een gebrek aan gemeentelijke regie hebben ‘vastgoedcowboys’ nu de grond rondom Amsterdam in handen gekregen, waarschuwde inspreker Gé Huismans. De leegstand is op diverse plekken al zichtbaar. Huismans riep de gemeente op tot een ‘onmiddellijke bouwstop.’ Hij vroeg de wethouder concreet uit te zoeken hoe zo’n bouwstop ‘zonder al te grote financiële risico’s en andere kleerscheuren tot stand kan komen.’

Gemeenteraadslid Anneke Veenhoff (GL) die het punt ‘als nieuweling’ op de agenda had gezet vond het ‘belangrijk om in deze tijd van voortschrijdend inzicht in gesprek te blijven en bij te sturen waar mogelijk’. Van de ‘hele lijst vragen’ die ze bij de wethouder inleverde, wilde ze meteen een toelichting op de rol van het Waterschap. ‘Die zijn tegen bebouwing van de polder en hebben in het verleden alleen maar goede dingen gedaan voor Amsterdam. Dus daar word ik best wel zenuwachtig van.’ Zij drong ‘als kunstenaar’ aan op creatief nadenken, zoals bedrijvigheid elders plaatsen, slim schuiven met percelen en opnieuw kijken naar bouwhoogtes. ‘Gedane zaken nemen geen keer’, zei Veenhoff, ‘Maar het is verstandig om te zien of we sommige zaken iets meer in de richting van ons verkiezingsprogramma kunnen krijgen.’

Raadslid Bert Keesman (PvdA) viel haar bij. Daarbij miste hij in de Joint Fact Finding, evenals de eerste inspreker, ‘het sociale aspect’: ‘Wat kan de Lutkemeerpolder betekenen voor Nieuw-West? En hij wees erop dat sinds het raadsbesluit in 2012 veel is veranderd. ‘We hebben inmiddels een Voedselstrategie, het belang van groen is evident en we erkennen steeds meer het belang van lokaal eigenaarschap en zelf je voedsel verbouwen.’
Een verandering van koers kost veel geld, erkende Keesman. Maar de gemeente-berekening van 98 miljoen euro ‘op de achterkant van een sigarendoosje’, noemde hij ‘wat mager.’ ‘In dit belangrijke dossier zouden we graag een gedegen analyse zien van de verandering van bedrijventerrein naar voedselpark aan de hand van verschillende scenario’s’.

Zoals altijd kwamen ook de kleine partijen uit de oppositie met slimme vragen en oplossingen. Zo werd onlangs bekend dat de Rai een logistieke stadshub wil maken. De donut-economie werd genoemd. Maar op de 2 x 7 hectaren die de gemeente in de polder reserveert voor stadslandbouw, kleurt 1 perceel al oranje van de glyfosaat. De wethouder beloofde snel met deze gifspuitende boer in gesprek te gaan. Ook zegde hij toe een risico-analyse te zullen maken, maar verder wilde hij niet gaan. ‘Het college zal bij ons voornemen willen blijven, de bal ligt bij gemeenteraad. Als u een initiatiefvoorstel maakt met financiële dekking, wil ik er wel met het college over gaan praten.’