In gesprek met experts over Voedselpark

In gesprek met experts over Voedselpark 

Donderdag 2 september organiseerde Voedselpark een tweede workshop met deskundigen op het gebied van voedsel, duurzaamheid, stedenbouw en logistiek. Ditmaal in Theatrum Anatomicum die Waag Future lab hiervoor beschikbaar stelde, in hartje Amsterdam.
 
Doel was het komen tot een goed gefundeerde en inspirerende uitwerking van Voedselpark Amsterdam, als reëel alternatief voor de plannen van de gemeente. Een duurzaam plan ook, waar mogelijk in samenwerking mét alle betrokkenen in plaats van tegen de stroom in.
 
We wilden ook in gesprek gaan over de vraag in hoeverre we kunnen meebewegen bij een eventueel compromis. Wat zijn de sociale en ecologische uitgangspunten die voor ons en onze achterban voorop moeten blijven staan?

In de workshop bleek er veel overeenstemming te zijn over de droom voor Voedselpark Amsterdam, maar er waren ook nuanceverschillen over welke prioriteiten we moeten stellen. We waren het allen eens dat we ons blijven inzetten om de grootste deel van de Lutkemeerpolder voor ecologische stadslandbouw beschikbaar te houden. En dat het een plek moet worden waar stadsboeren lokaal voedsel, vezels en grondstoffen voor materialen verbouwen op de meest vruchtbare grond van Amsterdam. Een living lab voor de buurt en ecologisch ondernemerschap, waar gerecreëerd en geleerd wordt over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit en waar we werken aan een echt groene, inclusieve, regeneratieve economie.
 
Maar hoe? Hoe houden we het toegankelijk en betaalbaar voor mensen uit de buurt en tegelijkertijd de hoge ecologische en sociale ambities van de toekomstige stadsboeren en andere ondernemers van het Voedselpark blijven garanderen?

Een greep uit de ideeën die ons kunnen helpen om dat doel te bereiken:  
  • Voedselpark zou naast lokale productie ook een belangrijke schakel kunnen worden in het regionale voedselsysteem en kleinschalige voedseldistributie uit de regio voor overslag en verwerking. 
  • Voedselpark zou ook een plek kunnen zijn waar in samenwerking kennis en innovatie gerealiseerd kan worden over voedsels en vezels.
  • Voedselpark zou de hoge sociale en ecologische ambities kunnen behouden door het eigendom van de grond onder te brengen bij een lokale gemeenschap, een common.

De input van de workshop en jullie goede ideeën, die we blijven ontvangen, zullen later dit jaar uitmonden in een stedenbouwkundig plan, met financiële onderbouwing. De plannen moeten de gemeente en anderen verder overtuigen van de financiële haalbaarheid naast de sociale en ecologische doelen.

Dit was de tweede in een serie sessies die we komende maanden willen organiseren. We vinden het belangrijk om een soortgelijke bijeenkomst te hebben met (stads)boeren en duurzame ondernemers, met buurtbewoners en met raadsleden, gemeenteambtenaren en andere betrokkenen. Zo krijgen we nog meer inbreng voor een inspirerend en onderbouwd plan voor Voedselpark Amsterdam.

Leave a Reply