Voortzetting donatie

Mijn donatie

Mijn donatie

Ik wil mijn oorspronkelijke donatie:

Wat doen we als jij jouw donatie voortzet?
Als jij ons blijft steunen, zullen we je donatie inzetten voor vier doelstellingen:

  1. Het redden van de Lutkemeerpolder: zolang de distributiehallen er niet staan, proberen we zo er veel mogelijk vruchtbare grond te verwerven. De Lutkemeer is en blijft de beste plek voor Voedselpark Amsterdam.
  2. Het veiligstellen van landbouwgrond bij Amsterdam via stichting Grond van Bestaan: mochten andere gronden aan de rand van Amsterdam beschikbaar komen, willen ook deze proberen te verwerven voor stadslandbouw. Zo kunnen we samen voedsel produceren op plekken in de stad waar het het hardst nodig is.
  3. De voortzetting van onze campagne om draagvlak te creëren en de politiek te beïnvloeden. Hierbij hoort ook het verder uitwerken van het plan voor Voedselpark Amsterdam. Daarmee zullen we flink op de trommel slaan rond de provinciale verkiezingen in 2023.
  4. Het oprichten van een stichting en coöperatie in 2023, waarmee we de idealen van Voedselpark Amsterdam steviger verankeren en kunnen professionaliseren.

Aan campagne- en organisatiekosten (doelstelling 3 en 4) zullen we maximaal 20% van de donaties besteden.

Wat gebeurt er als je jouw geld wilt laten terugstorten?
Als je je steun intrekt, wordt het geld binnen 4 weken teruggestort, minus 2% voor bank- en administratiekosten.

Hoe beheren we je donatie?

  • Je donatie gaat naar de rekening Stichting Grond van Bestaan (NL55TRIO 0390 4566 40). Zij hebben de doelstelling om grond vrij te kopen en deze via community landtrusts beschikbaar te stellen aan gemeenschappen. Deze stichting heeft een ANBI-status en zal het geld beheren.
  • Stichting Grond van bestaan is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 65641582. De statuten van de stichting zijn hier te downloaden.
  • Grond van Bestaan beheert ook de donaties die nodig zijn voor het behalen van de vier doelstellingen van Voedselpark Amsterdam.