Burgercoöperatie Land van Ons sluit aan bij campagne

Redding Lutkemeerpolder is nabij!

De redding van de Lutkemeerpolder is nabij! Met het initiatief Voedselpark Amsterdam is een grote crowdfunding gestart om de Lutkemeerpolder vrij te kopen en er een agro ecologisch landschapspark te realiseren. Duurzame landbouw, lokaal voedsel behoud van landschap en biodiversiteit.

Vandaag heeft Burgercoöperatie Land van Ons zich bij deze campagne aangesloten.
Samen met de burgers van Amsterdam is er voldoende (financiële) draagkracht om de grond van de gemeente te kopen tegen een marktconforme prijs.

Land van Ons en de initiatiefnemers van Voedselpark Amsterdam vragen de Gemeenteraad om deze groene kans te grijpen en de huidige bestemming van de 43 ha vruchtbare grond om te zetten naar landbouwgrond. Geen postzegel, maar 43 hectare. Precies op de enige plek waar goede landbouwgrond te vinden is direct naast de stad. Als de koop een feit wordt, kunnen Amsterdammers mee gaan denken, doen en meebeslissen over de verdere invulling. Alies Fernhout namens Voedselpark Amsterdam:”Met het aanhaken van Land van Ons is het verhaal rond: het draagvlak en de draagkracht. Dit is een plan voor de toekomst, gemeente omarm Voedselpark Amsterdam.”
Voor de korte termijn is het van belang dat de gemeenteraad opdracht geeft direct te stoppen met de graafwerkzaamheden in de polder. Land van Ons en Voedselpark vragen de gemeente om de tijd te nemen om hun voorstel te overwegen voordat er verdere schade wordt toegebracht aan de prachtige kleigrond.

Bestuursvoorzitter Franke Remerie van Land van Ons: “met elkaar ergens eigenaar van zijn en dus medeverantwoordelijk, haalt het beste in mensen naar boven. De coöperatieve gedachte verbindt mensen uit alle lagen met elkaar en dat is zeker voor een stad als Amsterdam met z’n enorme diversiteit en eigenwijsheid belangrijk.”