Brief aan de gemeenteraad door Grootouders voor het Klimaat

Brief aan de gemeenteraad door Grootouders voor het Klimaat

Als gewetensvolle burger ben ik net als vele anderen zeer bezorgd over de ontwikkelingen mbt klimaat, biodiversiteit, vervuiling en consumptie. Ook gaat de ruimtelijke ordening van Nederland en de kwaliteit van onze leefomgeving mij zeer ter harte.

Een snel groeiende stad als Amsterdam zou er daarom naar mijn mening alles aan moeten doen om de kwaliteit van de leefomgeving van haar burgers te verbeteren.

Met alle respect voor u als volksvertegenwoordigers meen ik, dat daar lang niet genoeg gedaan wordt. Ik denk bijvoorbeeld aan het terugdringen van autoverkeer, het autovrij maken van de binnenstad (zoals in andere grote steden in binnen- en buitenland gebeurt), het verbeteren en veiliger maken van fietspaden, en vergroening, waarvan bewezen is dat dit het fysieke en psychische welzijn van de burgers bevordert.

Ik volg daarom al lang de discussie rond de Lutkemeerpolder, waarbij eind jaren 80 werd bedacht om hier een bedrijventerrein te vestigen voor Schipholgebonden bedrijvigheid’, vanuit de premisse dat Schiphol het hart zou zijn van de Nederlandse economie. Omdat de animo van Schiphol tegenviel is later besloten dat ook andere bedrijven zich in dit gebied mogen vestigen. U weet echter beter dan ik dat persoonlijke belangen een belangrijke rol hebben gespeeld bij de verdere ontwikkeling tot bedrijventerrein.

De toegenomen bewustwording van het belang van groen voor de stad en het behoud van onze leefomgeving zou ertoe moeten leiden, dat eerder genomen besluiten zouden moeten worden heroverwogen. Dat is geen zwaktebod, integendeel. Helaas worden vaak eenmaal genomen besluiten doorgevoerd, ook wanneer allang duidelijk is, dat ze niet meer passen bij de tijd.

Ik ben ervan overtuigd dat dat ook hier het geval is. Toch wil de gemeente tot nu toe de plannen doorzetten, ondanks toenemende druk door betrokken en bezorgde burgers (waaronder alle gemeenteraadsleden van de oppositie!) en andere partijen. Dat heeft zeker te maken met het feit dat de gemeente haar controlerende functie en regie in dit gebied deels uit handen heeft gegeven door de constructie met GEM BV en SADC, en daardoor tot nu toe vasthoudt aan ouderwetse plannen waarbij de stadsdeelcommissie zich verschuilt achter  financiële en andere argumenten (zie de reactie dagelijks bestuur  stadsdeel Nieuw-west van 25 oktober 2022), die inmiddels adequaat zijn weersproken in een reactie van Voedselpark Amsterdam, u ongetwijfeld bekend.

Ik hoop daarom, dat de gemeente alsnog bereid is mee te denken in ontwikkelingen die duurzaam zijn, de stad ten goede komen en waar de gemeente een voortrekkersrol in kan vervullen. Steeds meer Amsterdammers, die door u vertegenwoordigd willen worden, zijn ervan overtuigd dat we de vruchtbare grond van de Lutkemeerpolder en haar grote waarde voor de leefbaarheid van de stad niet moeten verkwanselen, maar anders moeten inzetten.

Daarvoor is een open geest nodig, de bereidheid om terug te komen op een eenmaal ingeslagen pad en een nieuw denken te omarmen.

Een eerste stap zou zijn het steunen van de motie van uw collega Bloemberg Issa, om de financiële mogelijkheden te verkennen om de Lutkemeerpolder op te kopen en daar een voedselpark te ontwikkelen.

Ik wens u creativiteit en wijsheid.

Met vriendelijke groet,

Jelle Teertstra, burger, betrokken bij Grootouders voor het Klimaat

Leave a Reply