Brief aan Commissie Ruimtelijke Ordening over Hoofdgroenstructuur

Brief aan Commissie Ruimtelijke Ordening over Hoofdgroenstructuur

Een groot deel van de Lutkemeerpolder maakt onderdeel uit van de Hoofdgroenstructuur (HGS). Burgerinitiatief Voedselpark Amsterdam probeert zoveel mogelijk vruchtbare grond te redden voor de toekomstige generaties. Voor de leefbaarheid van de stad. Het centrale uitgangspunt van de HGS is vanaf het begin geweest dat het hier om de voor Amsterdam ‘minimaal’ noodzakelijke hoeveelheid natuur gaat om de stad voor mens, plant en dier leefbaar te houden. Hoe daar nu zomaar van afgeweken kan worden is onnavolgbaar. Er is geen onderbouwing en de wethouder legt hiermee expliciet een veilige leefomgeving en duurzame toekomst in de waagschaal. Dat is ernstig en laakbaar bestuurlijk gedrag. We zijn ook geschrokken van de wijziging die ertoe leidt dat de Technische Advies Commissie een beduidend minder sterke adviesfunctie krijgt. We denken dat dit de kwaliteit van de stedelijke natuur niet ten goede komt

Een voorbeeld: in de Lutkemeerpolder komen als het aan de projectontwikkelaar SADC ligt nu nóg groter distributiehallen dan in de eerste planning. De meest ingrijpende wijziging zijn de grote nieuwe kavels aan de noordwestrand van het gebied. Een forse schaalvergroting, direct tegenover het natuurgebied van Staatsbosbeheer. Hier worden gebouwen van elk circa 300 meter lengte en 12 meter hoogte geïntroduceerd. Met forse implicaties voor landschap, biodiversiteit, klimaatadaptatie, verkeer etc. Wat betekent dit voor het grondwater van de naastgelegen kavels? Kan hier dan nog wel stadslandbouw plaatsvinden? Kan de Technische Advies Commissie hier een negatief advies over geven?

De laatste participatiemomenten in de Lutkemeerpolder voor omwonenden waren op 30 januari en 28 februari 2019, bijna vier jaar geleden. Dat waren twee avonden over inrichting van de openbare ruimte, niet over herziening van het bestemmingsplan. Waarom is er, in de aanloop naar deze herziening, nooit meer een avond georganiseerd? Wie gaat onze natuur beschermen? Wij hebben er geen vertrouwen in dat natuurbehoud en inspraak beter worden met de wijzigingen in het Hoofdgroenstructuurplan.

Amsterdam is de minst groene stad van Nederland, met de slechtste luchtkwaliteit. We komen nu al 23 duizend voetbalvelden aan natuur tekort in groot Amsterdam. Hoe lang willen we nog groeien? Hoeveel verkeer, woningen, en parkeervelden moeten er nog bij komen ten koste van de leefbaarheid? We kunnen niet meer groen zeggen, maar grijs doen. Het roer moet om! Het is onbestaanbaar dat de gemeente Amsterdam claimt de eerste Donuteconomie te willen zijn, en in daad precies het omgekeerde doet en de natuur te grabbel gooit. Van de eigen gemeentelijke ambtenaren tot en met de Verenigde Naties is de boodschap kristalhelder: de natuur en dus de grenzen van onze planeet moeten het vertrekpunt zijn voor alle plannen. Dit is noodzakelijk om ernstige rampen te voorkomen en een leefbare planeet te houden. Dat is niet iets van ver van ons bed, maar van hier en nu in Amsterdam. Een robuuste en goed beschermde HGS is voor Amsterdam onmisbaar startpunt voor de duurzame ambities van onze stad.

Daarom roepen wij ook op:

Oproep aan het college van Burgemeester en Wethouders: houd u aan het participatieprotocol en denk aan onze toekomst.

Tot slot Amsterdam zal de komende jaren groeien en dat betekent dat we meer groen nodig hebben, niet minder. Volgens dit recente artikel maar liefst 23000 voetbalvelden aan groen. Hoe gaan we dat groen realiseren en waar? Dat zou Wethouder van Dantzig zich moeten afvragen. Voedselpark Amsterdam denkt graag mee.

Download hier de gehele brief.

Leave a Reply