Brandbrief ongeruste ambtenaren over klimaat is steun in rug voor Voedselpark

Brandbrief ongeruste ambtenaren over klimaat is steun in rug voor Voedselpark

Achthonderd ambtenaren keren zich in een brandbrief tegen het klimaatbeleid van de gemeente. “Amsterdam neemt niet de maatregelen die noodzakelijk zijn om een leefbare toekomst in deze stad veilig te stellen.”

Deze zomer keerden 800 ambtenaren uit alle geledingen van de gemeente zich tegen het in hun ogen te lakse klimaatbeleid, schrijft Het Parool in deze Klimaatweek. Deze brandbrief van verontruste ambtenaren is in handen van Voedselpark Amsterdam.

‘Niet meer verenigen’
De ambtenaren in hun brief van 6 juli 2022: “Wij kunnen ons niet meer verenigen met het klimaatbeleid, de uitvoering daarvan en de prioriteit die de gemeente eraan geeft, omdat dit geen recht doet aan wat Amsterdamse burgers van hun bestuur mogen verlangen. Wij roepen jullie dan ook op om direct de enorme gaten te dichten die nu nog zitten tussen de bestuurlijke ambitie, daadwerkelijke resultaten en de fysieke werkelijkheid.”

De ambtenaren zeggen zich ‘grote zorgen’ te maken. “Het laatste IPCC-rapport maakt duidelijk dat we ons op een kruispunt bevinden. Óf we gaan nu eindelijk ons beleid en gedrag drastisch aanpassen, óf de gevolgen van klimaatontwrichting worden onbeheersbaar. De inspanningen van overheden wereldwijd, ook in Nederland, blijven echter ver achter bij wat nodig is.”

‘Steun in de rug’
“Deze ambtelijke ongehoorzaamheid is een steun in onze rug, want ook wij maken ons zorgen om het klimaat”, zegt Natasha Hulst, woordvoerder van Voedselpark Amsterdam, het burgerinitiatief dat een bedrijventerrein in de Lutekemeerpolder wil tegenhouden en een park met stadslandbouw wil oprichten. “Voedselpark draagt bij aan klimaatadaptatie en een leefbare stad. Juist in deze tijd van opwarming en verdozing, zouden we koele, groene ruimte moeten koesteren.”

‘Reductie onvoldoende’
Volgens de ambtenaren neemt hun eigen gemeente niet de maatregelen die noodzakelijk zijn om een leefbare toekomst veilig te stellen. “In het nieuwe coalitieakkoord staat een doel van 60% reductie van de CO2-uitstoot in 2030. Dat lijkt veel, maar is onvoldoende om onder de kritische grens van 1,5 graad opwarming te blijven. Een veel lager tussendoel, van 5% reductie in 2025, blijken we niet eens te halen. Volgens de laatste gemeentelijke klimaatrapportage koersen we op een reductie van slechts 2% in 2025.”

Volgens de briefschrijvers is Amsterdam een van de kwetsbaarste metropolen ter wereld. “Je zou verwachten dat we ook een van de meest vooruitstrevende metropolen zijn om een verdere escalatie te voorkomen. Maar dat is niet het geval.”

Het dreigende gevaar is voor de ambtenaren de rechtvaardiging voor hun unieke protest. “Velen van ons leven zelf in of vlakbij deze stad. Met onze partners, kinderen, vrienden. Wij en zij verkeren in gevaar. Als ambtenaar hebben we bovendien een ambtseed afgelegd. We moeten er zijn voor de Amsterdammer. Ook hebben we beloftes gedaan over hoe om te gaan met situaties waarin onze integriteit en geloofwaardigheid als ambtenaar in het geding zijn.

‘Versnelling flink inzetten’
De brief is ondertekend door ambtenaren uit alle domeinen, maar is aangejaagd door adviseurs op het gebied van duurzaamheid. Het gaat om zowel ambtenaren die werkzaam zijn in de stadsdelen, als in de Stopera.

In een algemene reactie laat een gemeentewoordvoerder aan Het Parool weten dat de brandbrief de grote betrokkenheid van medewerkers laat zien. Deze week vindt weer een gesprek met de briefschrijvers plaats.

Wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) laat daarnaast aan de krant weten dat zij met de andere wethouders ook vindt dat er nog ‘meer moet gebeuren’ om de klimaatdoelen te halen. “We zijn net begonnen met een nieuwe periode waarin we de versnelling flink willen inzetten.”

‘Geen probleem, maar een oplossing’
Natasha Hulst van Voedselpark Amsterdam wijst naar de Lutkemeerpolder. “Laat de gemeente stoppen om ons protest tegen het bedrijventerrein te zien als een probleem. Voedselpark is een oplossing. Hierover gaan we graag met de gemeente in gesprek. Amsterdam wil in 2050 een circulaire stad zijn. Circulair bouwen op greenfields kán niet. Een donutstad bouwt niet op groen.”

Leave a Reply