Amendementen verkiezingsprogramma PVDA GroenLinks

Steun onze amendementen voor het verkiezingsprogramma 2023

Wij doen een oproep aan alle leden van PVDA en GroenLinks

Met de verkiezingen in aantocht, ligt er een concept-verkiezingsprogramma klaar. Natuur-inclusieve landbouw, korte ketens, samenwerken in coöperaties etc. Het staat er allemaal in. Nu moet dit  nog concreet worden gemaakt. Daarop zullen we in ieder geval 2 amendementen indienen.

Voor beide amendementen hebben we voor 19 september tenminste 50 stemmen nodig. Log via deze link dus in met je PvdA of GL-account en stem! Let op stemmen kan alleen via PC of Laptop.

  1. Amendement 1693
  2. Amendement 1697*

*Water en Bodem sturend bij gebiedsontwikkeling

We omarmen het principe dat water en bodem sturend zijn bij de inrichting van Nederland. Dat betekent dat nieuwe bouwprojecten altijd worden getoetst aan bodem- een watersturende criteria, niet plaatsvinden in diepe polders of op vruchtbare/gezonde (klei)grond, en dat we beleid tegen bodemafdekking aanscherpen en uitvoeren. We onderzoeken samen met gemeenten, waterschappen en provincies hoe we lopende projecten die tegen de belangen van bodem en water ingaan, zoals de bebouwing van de Lutkemeerpolder, kunnen stopzetten.

Voor meer info en de visie van Voedselpark Amsterdam op water en bodem sturend lees dit artikel: https://voedselparkamsterdam.nl/visie-op-water-en-bodem-sturend/

Wij hopen op massale steun van alle leden voor een groenere toekomst, te beginnen in de Lutkemeerpolder.