Make some noise! Help mee met een doorbraak

Make some noise! Help mee met een doorbraak!

Morgen in de gemeenteraadsvergadering van 30 november (met uitloop naar 1 december) staat Voedselpark Amsterdam een paar keer op de agenda.  Zoals de motie die dit voorjaar in Nieuw West is aangenomen, om de financiële haalbaarheid te onderzoeken. Deze is al eerder besproken in de commissie Ruimtelijk Ordening, en wordt morgen behandeld in de raad. Wethouder Reinier van Dantzig is van mening dat de gemeente gewoon door moet gaan met het plan om distritbutiehallen bouwen in de Lutkemeerpolder. De argumenten om dit niet te doen, en om wel te kiezen voor een prachtige oplossing, te kiezen voor burgerinitiatief Voedselpark Amsterdam, nemen iedere dag toe. Inmiddels is vrijwel de hele oppositie, inclusief VVD en VOLT van mening, dat dit vernietigende plan moet worden herzien. Dat onderzocht moet worden of het realiseren van Voedselpark Amsterdam in de Lutkemeerpolder een veel beter idee is. Nu de coalitie nog. 
 
Partij van de Dieren komt morgen ook met een prachtig motie, zij verzoeken het college van burgemeester en wethouders het volgende: De werkelijke kosten van de plannen in de Lutkemeerpolder inzichtelijk te maken door:
  • Enerzijds te onderzoeken welke kosten er allemaal gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van de Lutkemeerpolder, zoals bijvoorbeeld de vervanging en aanleg van wegen en bruggen, maar ook de sociaal-maatschappelijke kosten zoals meer gezondheidsschade door extra luchtvervuiling vanwege toenemend vrachtverkeer;
  • Anderzijds te onderzoeken wat het oplevert als de plannen niet doorgezet worden en daarin sociaal-maatschappelijke kosten zoals meer groen en biodiversiteit, betere luchtkwaliteit en minder gezondheidsschade en -kosten mee te nemen; en hierover te rapporteren aan de raad.
Deze motie zou toch op zijn minst door Groenlinks gesteund kunnen worden? De coalitie lijkt muur vast te zitten. We hebben jullie hulp echt nodig. 
 
Help mee! 
 
De doorbraak moet en kan alleen komen van de coalititie, PvdA, D66 en Groenlinks. Zolang zij achter de mening van deze wethouder staan veranderd er niets. Dan wordt de laatste polder met vruchtbare kleigrond in Amsterdam vernietigd. Laat daarom vooral Groenlinks, PvdA en D66 weten dat distributiehallen bouwen in de Lutkemeerpolder anno 2022 onacceptabel is. Kort en krachtig mailen, met een concrete oproep, het helpt. Of laat online zien dat je ze volgt. Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook en Mastedon. Laten we met elkaar de bestuurders in beweging zien te krijgen. Laat zien dat we we een prachtige oplossing hebben Voedselpark Amsterdam.
 
De komende tijd zijn er nog meer moties, ook bij de provincie. De verkiezingen komen er aan, maart 2023. Genoeg kansen om van je te laten horen. Blijf dit vooral doen. Heb je tips, wil je ons helpen op dit vlak, mail naar contact@voedselparkAmsterdam.
 
 
En mail andere raadsleden!
Jenneke van Pijpen – Groen Links – j.van.pijpen@amsterdam.nl
Lian Heinhuis – PvdA – lian.heinhuis@raad.amsterdam.nl
Bert Keesman – PvdA – Bert.keesman@raad.amsterdam.nl
Bastiaan Minderhoud – PvdA – b.minderhoud@raad.amsterdam.nl
Zeeger Ernstig – Groen Links – z.ernsting@raad.amsterdam.nl
Imane Nadif – Groen Links – i.nadif@raad.amsterdam.nl
Nienke van Renssen – Groen Links – n.van.renssen@raad.amsterdam.nl
Yasmina Bentoumya – Groen Links – y.bentoumya@raad.amsterdam.nl
Suleyman Aslami – D66 – s.aslami@raad.amsterdam.nl
Marja Lust – D66 – m.lust@raad.amsterdam.nl
Alper Tasliyurt – D66 – a.tasliyurt@raad.amsterdam.nl
Anne Wehkamp – D66 – awehkamp@raad.amsterdam.nl
 
 

Leave a Reply