Donderdag 2 maart: Van Eesteren Gesprek

Van Eesteren Gesprek

Donderdag 2 maart: Van Eesteren Gesprek Stadslandbouw in Nieuw-West

Het van Eesteren Gesprek
Donderdag 2 maart | 20:00 – 22:00

In deze aflevering van Het Van Eesteren Gesprek over het heden, verleden en vooral de toekomst van stadslandbouw in Nieuw-West. Aanleiding voor deze avond is het burgerinitiatief voor een nieuw Voedselpark in de Lutkemeerpolder, ten westen van Osdorp.

Stedenbouwkundige Danny Edwards, opgegroeid in Nieuw-West, presenteert dit plan. Hij laat daarbij zien hoe dit past in een lange historie van landbouw in de stadsranden van Amsterdam in het algemeen en Nieuw-West in het bijzonder.

Aandacht voor stadslandbouw past bij de internationale tendensen voor nieuwe integrale vormen van ruimtegebruik. Overal in de wereld werken mensen aan de voedseltransitie. In de VN en de FAO werken vele landen met prachtige projecten aan toekomstbestendige landbouw. Agro-ecologie, duurzame en sociale landbouw met zo min mogelijk externe inputs, met gezonde bodems en lokale producten, met betrekken van vele mensen en een eerlijk inkomen voor de producenten. Amsterdam Nieuw West zou een koploper kunnen worden op het gebied van stadslandbouw.

Vervolgens komen buurtbewoners aan het woord. Waar in Nieuw-West gebeurt al wat? Waar zou heel goed iets kunnen? Waar is volgens bewoners behoefte aan? Samen met het publiek brengen we de kansen voor lokale voedselproductie letterlijk in kaart.


Tot slot is er een panelgesprek waarin ook de opbrengst van de avond besprokenwordt.
Data: donderdag 02 maart 2023
Tijden: 20.00 – 22.00 uur, inloop 19.30 uur
Locatie: Van Eesteren Museum, Noordzijde 31, 1064 GV  Amsterdam
Reserveer tickets voor het Van Eesteren Gesprek via website van Eesterenmuseum

Wil je voorafgaand aan Het Van Eesteren Gesprek ontdekken hoe bijzonder de Lutkemeerpolder is? Meld je dan aan voor het Lutkemeerommetje op 26 februari.

Leave a Reply