12 maart: Lopen voor de Lutkemeerpolder

Lopen voor de lutkemeerpolder

Loop jij 12 maart mee voor het behoud van de Lutkemeerpolder?

Team Planet Estafette

Op 12 maart lopen we van de Lutkemeerpolder naar de Dam (14 km) om aandacht te vragen voor behoud van de laatste biologische, vruchtbare landbouwgrond van Amsterdam. Zo geven we een krachtig signaal af naar de politiek dat de bewoners van Amsterdam en omstreken het absoluut niet eens zijn met plannen van de gemeente om dit unieke landschap te ontwikkelen tot het zoveelste distributiecentrum. Dit kunnen we niet laten gebeuren! Daarom roepen we jou op om je aan te sluiten op 12 maart. Ben jij erbij?

Er is een alternatief om dit bijzondere stukje Amsterdam te behouden en om te vormen tot een agro-ecologisch landschapspark waar lokale voedselproductie, recreatie en educatie kunnen plaatsvonden. Vele Amsterdammers hebben zich al een Voedselpark uitgesproken, ruim 8000 mensen tekenden een petitie, tientallen burgers spraken in voor de gemeenteraad, er werd door duizenden burgers een half miljoen euro opgehaald via crowdfunding en we kregen steun van vrijwel elke partij uit de Amsterdamse oppositie. Met deze wandeling gaan we het gemeentebestuur laten zien dat er geen draagvlak is voor een distributiecentrum op deze groene oase.

Team Planet Estafette

De wandeling is onderdeel van de Team Planet Estafette en wordt georganiseerd door Partij voor de Dieren. In zeven weken en veertien etappes doet de estafette Noord-Hollandse locaties aan die hard geraakt worden door de klimaatcrisis, de watercrisis, de biodiversiteitscrisis, de stikstofcrisis of de wooncrisis. Van Texel tot de Lutkemeerpolder.

Meelopende volksvertegenwoordigers, verkiezingskandidaten, betrokken burgers en deskundigen voeren positieve actie en dragen nieuwe ideeën en oplossingen aan. De estafette start zondag op Texel met een actie om de Waddenzee rechten te geven, stopt op 10 februari voor een grote actie bij Tata Steel waar meerdere Tweede Kamerleden bij aanhaken, en eindigt op zondag 12 maart op de Amsterdamse Dam. Iedereen is welkom om mee te lopen.

Bekijk de website voor meer informatie over het programma en om je aan te melden.

Over Voedselpark

Aan de westrand van Amsterdam ligt een unieke kans: de Lutkemeerpolder, 43 hectare. Nu nog bestemd als bedrijventerrein, maar een gebied met grote ecologische waarde, als het ontwikkeld wordt tot agro-ecologisch landschapspark. Voedselpark Amsterdam is een oproep aan de gemeente om deze kans te verzilveren. Lees meer over ons plan.

Leave a Reply