Dinsdag 10 januari om 19u15 actie bij de Stopera

Op 10 januari voeren we actie bij de Stopera tijdens de inspreekavond Hoofdgroenstructuur

Ben jij erbij?

Op 10 januari voeren Amsterdammers actie voor meer bescherming van het groen in de stad.

De natuur en onze gezonde leefomgeving in Amsterdam worden ernstig bedreigd. Door recente wijzigingen in de Hoofd Groen Structuur (HGS) biedt deze nog onvoldoende bescherming van het schaarse groen in de stad. Wat zijn de wijzigingen en welke bezwaren zien we:

• Deze wijzigingen zijn ingrijpend en ingevoegd na de inspraakronde van februari 2022. De wijzigingen zijn niet democratisch getoetst.
• In het meest recente beleidsdocument HGS (hoofdstuk 4) zijn 85 bijzondere gebieden toegevoegd. Deze gebieden krijgen een aparte status. Het college kan hier plannen maken zonder deze voor te leggen aan bewoners en de gemeenteraad.
• In deze 85 gebieden wijzigt de taak van de technische advies commissie. Deze kan nu geen negatief advies meer afgeven, maar slechts aanpassingen voorstellen. Waar bij een negatief advies de raad zich kon uitspreken, is dit in de concept HGS geen optie meer. Er zijn immers geen negatieve adviezen meer mogelijk.

Kom op dinsdagavond 10 januari in actie!

We verzamelen voor de Stopera tijdens de inspreekavond Hoofdgroenstructuur.

Veel Amsterdammers komen op voor een groene gezonde leefomgeving. Helaas worden er overal bomen gekapt, verdwijnt natuurlandschap, zoals de allerlaatste vruchtbare kleigrond in de Lutkemeerpolder. We moeten dit stoppen.

Groene bewoners van Amsterdam laat van je horen en laat je zien!!!
Komt allen, (ook de mensen die niet gaan inspreken over de Hoofdgroenstructuur), zodat we het stadsbestuur kunnen overtuigen hoe belangrijk de Amsterdamse stadsnatuur en natuurlandschap voor ons is. Dit kan alleen door de boel op stelten te zetten en door onze inzet en massale aanwezigheid.

Vanaf 18u30 zijn er demonstranten aanwezig bij de Stopera. Tot ziens!

Wij willen meer natuur. Bescherm onze natuur!

Informatie en/of aanmelden voor inspraakavond:

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/1060995

Leave a Reply